Skip to content

ABI BROKER SIGURIMESH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-13 08:43:35
JSON

NIPT: L82427025R
Administrator: Veronika Prifti
Objekti i Veprimtarisë: Ndermjetesimi (sherbimi i brokerimit) ne fushen e sigurimeve dhe risigurimeve, perfshi negociatat deri ne nenshkrimin e kontratave te sigurimit dhe risigurimit, ne emer dhe per Uogari te klienteve te Shoqerise, me nje apo me shume shoqeri sigurimi e risigurimi, sipas rastit.
Emërtime të tjera Tregtare: ABI Broker
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/11/2018
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA”, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 12/02/1999 me NUIS J91725007P me seli qendrore ne Tirane Rruga e Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja 1, Njesia Bashkiake Nr, 10, Kodi Postar 1001 me administrator Andi Ballta. Aksionar i vetem i shoqerise eshte shoqeria Tranzit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.04.2022, terhequr nga QKB date 13.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “ABI BROKER SIGURIMESH”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Andi Ballta, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues prej 80% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 21.11.2018.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Igli Sulaj, Veronika Prifti, Brunilda Papa
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga e Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja 1, Njesia Bashkiake 10, Kodi Postar 1001, Tirane Shqiperi.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 29.12.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 29.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 19 885 948,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 19 738 835,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 834 981,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -36 751,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:23 920 931,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 361 912,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:15 801 011,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:122 819,00
Punuar Nga : P. Nikolli