Skip to content

MICULI ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-12 13:34:16
JSON

NIPT: L87008002U
Administrator: Viktor Miculi
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndertim dhe shfrytezim hidrocentralesh. Prodhim dhe shitje energjie elektrike. Import-eksport etj sipas legjisacionit ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: MICULI ENERGJI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/08/2018
Rrethi: Malesi e Madhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. "MICULI", shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K67313002F me seli qendrore ne Shkoder, Lagjja Tre Heronjte, Rruga Marin Biçikemi, godine 2-kateshe, kati II-te, nr 7/532-N9 dhe administrator Viktor Miculi. Ortak te shoqerise jane Antonjeta Miculi, Viktor Miculi dhe Gjergj Miculi me 33.33% te kapitalit secili. Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.11.2022

II. Selca Energji, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K98510701M me seli qendrore ne Malesi e Madhe, Koplik, Selce, Godine1 kateshe, 50 m larg Shkolles 9 vjeçare dhe administrator Rudinë Gjoni & Sebastian Pjetri. Ortak te shoqerise jane Rudinë Gjoni dhe Sebastian Pjetri me 50% te kapitalit secili. Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.11.2022

III. MATEO & CO, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L61720018E me seli qendrore ne Malesi e Madhe, Kelmend, Tamare, Njesia Administrative Kelmend, Hec Muras, ne pellgun e Cemit te Selces dhe administrator Elona Nikollaj. Ortak te shoqerise jane Elona Nikollaj me 50% te kapitalit; Kastriot Bitanji me 40% te kapitalit dhe Eliverta Vraniçi me 10% te kapitalit Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.11.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 11.11.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Malesi e Madhe , Koplik, Rruga nr 52, pallati 5 kateshe, kati I-re, nr 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.11.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.11.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -111 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -32 262,00
Punuar Nga : A.Baja