Skip to content

GARDEN RESIDENCE TURDIU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-25 13:52:29
JSON

NIPT: L91425024V
Administrator: Klaudia Gjini
Objekti i Veprimtarisë: Investimin në Fazën e III dhe të IV të punimeve/ndërtimeve me qëllim zhvillimin, ndërtimin, administrimin dhe shitjen e një godine multifunksionale me parkime, dyqane, zyra dhe apartamente, si nje Projekt i Shoqërisë "KASTRATI" SHA dhe "A.K" shpk, me vendndodhje në Tiranë, "Rruga e Durrësit" (zona e ish-fushes së Aviacionit), mbi pasurinë nr. 1/284 Volum 13, faqe 42, Zona Kadastrale 8210. ("Projekti"). Ndërtim, Projektim, Konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, sipas rastit. Import-eksport i të gjithe llojeve të materialeve dhe makinerive të ndërtimit. Ndërtim, përmirësim, mirëmbajtje të rrugëve, autostradave, mbikalimeve dhe nënkalimeve, urave, tuneleve, porteve, aeroporteve, digave, hidrocentraleve dhe veprave të tjera të infrastrukturës, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të objektit kryesor të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: GARDEN RESIDENCE TURDIU
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.02.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: KASTRATI GROUP, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.04.2002 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21711502V, me adresë në Durrës, Lagja 14, Rruga "Tiranës", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati, me status aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.12.2019)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, "Rruga e Durrësit", (zona e ish fushës së Aviacionit), Pasuria Nr. 1/284, Volumi 13, Faqe 42, Zona Kadastrale 8210

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.12.2019
Akti I themelimit
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala