Skip to content

QIRICI'S MARINE ( ish "DURRËS SHIPCHANDLER & AGENCY")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-26 10:39:17
JSON

NIPT: M01323508C
Administrator: Artjan Qirici
Objekti i Veprimtarisë: Furnizimi i anijeve të huaja dhe shqiptare, anijeve të peshkimit, anijeve ushtarake shqiptare dhe të huaja që prekin Portin e Durrësit si dhe në të gjithë portet e Shqipërisë me: mallra doganore, pije alkoolike dhe jo, cigare, etj. Duty free dhe magazinë doganore. Karburante dhe ujë industrial dhe të pijshëm. Pjesë këmbimi të të gjitha natyrave për anijet e mësipërme si dhe shërbimet lidhur me to, mjetet e shpëtimit në det, sinjalistikën detare, mbrojtjen kundër zjarrit. Agjensi detare, spedicioni, transporti, shitblerje anijesh (broker). Ka të drejtën të bashkëpunojë me qëllim fitimi me persona juridik e fizik të çfarëdolloj tipi dhe sido që të jenë krijuar ato. Çdo lloj aktiviteti tjetër financiar, tregtar, industrial, ndërtimi, import – eksporti, etj që do të shihen në interes të realizimit të objektit social të saj. Shoqëria gjithashtu ka të drejtë të japë hua, financime për të tretë, për shoqëri që lidhen me të ose që kontrollohen nga ortakët. mundet gjithashtu të marri ndihma ose financime nga çfarëdo enti publik ose privat, shqiptar ose i huaj, nga institute bankare ose nga shoqëri që lidhen me të ose kontrollohen nga ortakët.Mundet gjithashtu të marri ndihma ose financime nga çfarëdo enti publik ose privat, shqiptar ose i huaj, nga institute bankare ose nga shoqëri që lidhen me të ose kontrollohen nga ortakët. Tregtim i solucioneve, segmenteve, kimikateve, reagentëve, testuesve, detergjentëve, vajrave, hidrokarbureve dhe të gjithë nënproduktet e tyre. Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve, mekanizmave dhe pajisjeve specifike portuale, vinçave portualë, transportuesve të konteinerëve, pirunave si dhe pajisjeve speciale që përdoren për ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave. Pjesëve elektrike, elektronike, mekanike, hidraulike, etj, si dhe të gjitha shërbimet nga stafi ynë ose në kooperim me të tretë që janë lidhur me to. Shërbime konsulence, ndërmjetësimi tregtar dhe menaxhimi. Të marrëdhënieve me klientët. Tregtimi i pjesëve të këmbimit për mjete, motomjete, automjete, pajisje, makineri, platforma, impiante, etj, tokësore, hekurudhore dhe ajrore të lëvizshme ose stacionare. Furnizimi i tyre dhe përdoruesve të tyre me artikuj mirëmbajtje, pajisje ndihmëse, trajnuese dhe zhvilluese. Konsulencë inxhinierike. Shitje dhe shërbim me pompa nafte, uji, hidraulike, etj. Shitje dhe shërbim pjesë këmbimi për pompa. Tregtimi dhe furnizimi me pajisje të ndryshme si: arme, tabela, harta, veshje, pjesë këmbimi, mjete, produkte industriale, artikuj ndihmës dhe trajnues, makineri, etj, për nevoja të sektorit privat dhe të gjithë sektorëve apo instritucioneve shtetërore dhe publike. Tregtim i pajisjeve të sigurisë tokësore dhe detare.
Emërtime të tjera Tregtare: QIRICI'S MARINE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/01/2020
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Rruga Martin Camaj, Lagjja 14, Shkozet, Zona Kadastrale 8515, Nr. i pronës 4/472-N2

Adresa:
Vlore, Rruga "Sazani", Lagjja 1 Maji,Plazhi i Vjeter Vlore,Nr pasurie 32/369-N1 9402

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 471 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 666 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:11 065 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 697 130,00
Punuar Nga : A.Baja