Skip to content

ARMAAR GROUP (Ish MIG - MAIN INVESTMENT GROUP)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-27 14:19:56
JSON

NIPT: M01517007J
Administrator: Migena Bajro
Objekti i Veprimtarisë: Investimi me pjesëmarrje në kuota. Ofrimi i shërbimit të konsulencës, në fushën e biznesit, manaxhimit, taksave, informatikes etj. Projektim dhe zbatim i veprave ndërtimore me karakter civil dhe industrial. Menaxhimi i qendrave tregtare, hotele, bareve dhe restoranteve. Importi - eksporti, shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve tekstile, veshje të të gjitha llojeve. Shitja me shumicë dhe pakicë e mallrave industrial dhe ushqimore. Tregtimi i artikujve të ndryshëm. Importi - eksporti shitja me shumicë e pakicë e pajisjeve elektrike, elektronike, lëndë të para për industrinë, materiale ndërtimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash kancelari, pjesë këmbimi, auto dhe makineri të cdo lloji, pajisje teknologjike etj. Shitja, blerja dhënia me qira e pasurive të paluajtshme. Transport i mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Si dhe cdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin Shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ARMAAR GROUP (Ish MIG - MAIN INVESTMENT GROUP)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/03/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ARLIS – NDERTIM, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 16.09.2008, me NIPT K82116012N dhe me seli qëndrore në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rr.Muhedin Llagani, Pallati 12-katësh (Vala), Kati 1, Nr.7, pranë Policisë Bashkiake, ZK.8250, me administrator Ferzilet Hajdëri. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit.(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.10.2022)

II. ARLIS ADMINISTRIM, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 08.06.2018, me NIPT L81813036S dhe me seli qëndrore në Tiranë, Rruga Muhedin LLagani, Pallati Vala, Kati 1, Nr.7, me administrator Xhejsi Çobani. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.10.2022)

III. ARSOL ENERGY, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 18.10.2021, me NIPT M12219043J dhe me seli qëndrore në Tiranë, Rruga Muhedin LLagani, Pallati Vala, Kati 1, Nr.7, me administratore Xhejsi Çobani. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit. (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.10.2022)

IV. BANKA CREDINS, shoqëri aksionare , themeluar më 31.01.2003 me NIPT K31608801O dhe me seli qëndrore në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8, me administratore Monika Milo. ARMAAR GROUP zoteron 5,7% te kapitalit. (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.10.2022)

V. IDEAL Construction, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 06/05/2013, me NIPT L31713001S dhe me seli qëndrore në Tiranë, Kryqëzimi i Rrugës së Kavajës dhe Rrugës së Durrësit (Shesh Ndërtimi/Kantier ndërtimi), Zona Kadastrale nr 8380, me administrator Ferzilet Hajdëri. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit.(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.10.2022)

VI. K l a i s, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 04/03/2011, me NIPT L11508009D dhe me seli qëndrore në Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.7, Rr.Muhedin Llagani, Pallati 12-katesh (Vala), Kati 1, Nr.7, prane Policise Bashkiake, ZK.8250, me administratore Altin Çela. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit. (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.10.2022)

VII. PREMIUM ENERGY, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 01/09/2021, me NIPT M12102070K dhe me seli qëndrore në Tiranë, Rruga Muhedin Llagani, Pallati Vala, Kati 1, Nr 7, me administratore Migena Bajro. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit.(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.10.2022)

VIII. SHARP ENERGY, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 01/09/2021, me NIPT M12107032A dhe me seli qëndrore në Tiranë, Rruga Muhedin Llagani, Pallati Vala, Kati 1, Nr 7, me administrator Altin Çela. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit.(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.10.2022)

IX. SUNRAY ENERGY, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 01/06/2021, me NIPT M21810028H dhe me seli qëndrore në Tiranë, Rr: "Muhedin Llagani", Pall. Vala, K. 1, Nr. 7, Tirane 1001, me administrator Gentiana Lilo. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit.(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.10.2022)

X. HBB, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 11.02.2022, me NIPT M21414010N, dhe me seli qëndrore në Tiranë, "Square 21", Shk.4, K.9, Ap.38, me administrator Hysen Buzali. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit.(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 01.10.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 09.01.2024, eshte depozituar deklarata noteriale me Nr 143 rep, 89 kol, me të cilën Armando Lilo në cilësinë e ortakut të vetëm të shoqërisë do të angazhohet personalisht, shoqëria ‘’Armaar Group’’ sh.p.k dhe të gjitha shoqëritë e lidhura me ’Armaar Group’’ sh.p.k, për të përmbushur të gjitha detyrimet që burojnë nga marrëveshja midis ‘’Klais’’ sh.p.k, shoqëri e regjistruar në QKB me NIPT L11508009D dhe Ministrinë përgjegjëse për Turizmin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr: "Muhedin Llagami", Pallati Vala, K. 1, Nr. 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.10.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.05.2024
Deklarate Noteriale date 09.01.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 374 429 213,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 499 811 087,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 65 825,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:385 714 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:501 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:650 000,00
Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja / A.Lala