Skip to content

ARMAAR GROUP (Ish MIG - MAIN INVESTMENT GROUP)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-10 13:49:05
JSON

NIPT: M01517007J
Administrator: Xhensila Pupa
Objekti i Veprimtarisë: Investimi me pjesëmarrje në kuota. Ofrimi i shërbimit të konsulencës, në fushën e biznesit, manaxhimit, taksave, informatikes etj. Projektim dhe zbatim i veprave ndërtimore me karakter civil dhe industrial. Menaxhimi i qendrave tregtare, hotele, bareve dhe restoranteve. Importi - eksporti, shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve tekstile, veshje të të gjitha llojeve. Shitja me shumicë dhe pakicë e mallrave industrial dhe ushqimore. Tregtimi i artikujve të ndryshëm. Importi - eksporti shitja me shumicë e pakicë e pajisjeve elektrike, elektronike, lëndë të para për industrinë, materiale ndërtimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash kancelari, pjesë këmbimi, auto dhe makineri të cdo lloji, pajisje teknologjike etj. Shitja, blerja dhënia me qira e pasurive të paluajtshme. Transport i mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Si dhe cdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin Shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ARMAAR GROUP (Ish MIG - MAIN INVESTMENT GROUP)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/03/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ARLIS – NDERTIM, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 16.09.2008, me NIPT K82116012N dhe me seli qëndrore në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rr.Muhedin Llagani, Pallati 12-katësh (Vala), Kati 1, Nr.7, pranë Policisë Bashkiake, ZK.8250, me administrator Ferzilet Hajdëri. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit.(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 10.05.2022)

II. ARLIS ADMINISTRIM, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 08.06.2018, me NIPT L81813036S dhe me seli qëndrore në Tiranë, Rruga Muhedin LLagani, Pallati Vala, Kati 1, Nr.7, me administrator Ervis Nake. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 10.05.2022)

III. ARSOL ENERGY, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 18.10.2021, me NIPT M12219043J dhe me seli qëndrore në Tiranë, Rruga Muhedin LLagani, Pallati Vala, Kati 1, Nr.7, me administratore Xhejsi Çobani. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit. (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 10.05.2022)

IV. BANKA CREDINS, shoqëri aksionare , themeluar më 31.01.2003 me NIPT K31608801O dhe me seli qëndrore në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8, me administratore Monika Milo. ARMAAR GROUP zoteron 5,7% te kapitalit. (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 10.05.2022)

V. IDEAL Construction, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 06/05/2013, me NIPT L31713001S dhe me seli qëndrore në Tiranë, Kryqëzimi i Rrugës së Kavajës dhe Rrugës së Durrësit (Shesh Ndërtimi/Kantier ndërtimi), Zona Kadastrale nr 8380, me administrator Ferzilet Hajdëri. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit.(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 10.05.2022)

VI. K l a i s, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 04/03/2011, me NIPT L11508009D dhe me seli qëndrore në Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.7, Rr.Muhedin Llagani, Pallati 12-katesh (Vala), Kati 1, Nr.7, prane Policise Bashkiake, ZK.8250, me administratore Migena Bajro. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit. (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 10.05.2022)

VII. PREMIUM ENERGY, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 01/09/2021, me NIPT M12102070K dhe me seli qëndrore në Tiranë, Rruga Muhedin Llagani, Pallati Vala, Kati 1, Nr 7, me administratore Migena Bajro. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit.(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 10.05.2022)

VIII. SHARP ENERGY, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , themeluar më 01/09/2021, me NIPT M12102070K dhe me seli qëndrore në Tiranë, Rruga Muhedin Llagani, Pallati Vala, Kati 1, Nr 7, me administrator Altin Çela. ARMAAR GROUP zoteron 100% te kapitalit.(Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 10.05.2022)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr: "Muhedin Llagami", Pallati Vala, K. 1, Nr. 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 65 825,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:650 000,00
Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja