Skip to content

Alpest
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-15 10:13:14
JSON

NIPT: M01714005H
Administrator: Melida Shaholli
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime nderhyrese higjeno - sanitare. Dezinfektim, deratizim, dezinsektim te magazinave, anijeve, aeroporteve, hotel-restorante, konvikte, te ambienteve te brendshme e te jashtme spitalore te rrezikshmerise se ulet, rrezikshmerise se mesme dhe rrezikshmerise se larte. Sherbime Pest Control te cdo lloj ambienti te brendshem dhe te jashtern, publik e privat te qendrave spitalore e shendetesore dhe te cdo lloj subjekti, largimin e gjarperinjve, qenve -maceve, minjve te arave, mizave e insekteve te ullirit dhe pemeve e bimeve. Import dhe tregtim te produkteve biocide per trajtimet DDD dhe te largimit te gjarperinjve, qenve -maceve etj. Tregtim me shumice e pakice e materialeve te ndertimit, materialeve hidraulike dhe elektrike. Tregtim i inputeve bujqesore dhe pesticideve. Organizimin e kurseve teknike dhe konsulsence ne lidhje me higjenen ambientale dhe higjenen dhe 2 mireqenien e njerezeve. Sherbime konsulence ne pergatitjen e programeve te sigurise ushqimore: HACCP dhe programeve te kontrollit te cilesise ISO. Sherbime pastrimi, gjelbrimi dhe mirembajtje te ambjenteve te brendshme dhe te jashtme industrial dhe civile, publike dhe private, reklamave te ambjenteve spitalore, te qendrave shendetesore, hoteleve, zyrave, qendrave tregtare, marketeve, aeroporteve, terminaleve, porteve, bar-restoranteve. lmport, Shitje-Blerje, me shumice dhe pakice te produkteve, materialeve, mjeteve, pajisjeve, makinerive te pastrimit, detergjenteve, dezinfektant, aromatizues. Konsulence ne fushen e legjislacionit shendetesor dhe sigurimeve shendetesore, si dhe konsulence per sherbimet Dezinfektim -Dezinsektim - Deratizim (DDD). Sherbime lavanderie dhe hotelerie per cdo lloj subjekti dhe transporti i materialeve te pastruara. Sherbime DDD dhe fumigim per produkte te ndryshme, miser, grure, kafe etj. Dhenie me qera te pajisjeve dhe makinerive per sherbim te DDD (Dezinsektim,Deratizim,Dezinfektim dhe Higjenizim). Organizim te kurseve teknike dhe konsulenc per higjenen ambientale,mireqenien e njerezve etj. Tregti me shumice e pakice, import-eksport te medikamenteve dhe te aksesoreve te ndryshem farmaceutike. Import eksport te materialeve per perdorim mjeksor dhe tregtim e furnizim i tyre ne subjekte publike e private. Shitje me shumice dhe pakice te konfeksioneve, uniformave mjekesore. Prodhim e tregtim me shumice e pakice te farave, bimeve, fidaneve etj. Sherbim i mirembajtjes se ullishtaave, vreshtave, punime toke, punime bujqesore.Tregtim fikese zjarri. Sherbim dhe mirembajtje lavanderie, tregti me shumice dhe pakice material kancelarie, shtypshkrime, bojra, bojra printer, fotokopjime. Tregti me shumice dhe pakice materiale elektrike, hidraulike, material ndertimi, bojra, pajisje zyrash, pajisje elektronike, materiale te buta, veshje te ndryshme, uniforma dhe veshej te tjera special, veshje dhe pajisje te sigurimit teknik. Mirembajtje lulishte, sisteme ujitje, pesticide dhe plehra kimik, lule dhe peme dekorative. Mirembajtje e mjeteve te transportit, pjese kembimi. Materiale per pishina. Printime dhe brandim i veshjeve dhe aksesoreve te ndryshem, tregtim i materialeve promocionale. Krijim dhe printim adezive . Tregti me shumice dhe pakice I produkteve kozmetike, parukeri.Tregti me shumice dhe pakise I artikujve te ndryshem ushqimore, makineri dhe pajisje dhe veprimtari te ushqimit social.Dhe cdo lloj aktiviteti te lejuar ne Republiken e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: Alpest
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.05.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.8.C - Veprimtari në fushën e Shëndetit Publik që nuk liçencohen sipas një kategorie tjetër
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rr. Komuna e Parisit, Zona Kadastrale Nr. 8260, me Nr.Pasurie 6/758-G14, Kompleksi "Kika 3''

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 372 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:9 424 151,00
Punuar Nga : L.Kanani