Skip to content

SPORT KLUB BULQIZA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-11 14:16:58
JSON

NIPT: M06329401D
Administrator: Fatri Puca
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve sportive në fushën e futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir për sportin e futbollit si dhe pjesmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Futja në tregun e lojtarëve e për të blerë lojtarë sipas nevojave të ekipit. Aktivitete të tjera në fushën e futbollit për interesa të shoqërisë. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe në të gjitha llojet e aktiviteteve të futbollit kombëtare dhe ndërkombëtare. Shoqëria brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë cdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: SPORT KLUB BULQIZA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/01/2020
Rrethi: Bulqize
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Depozitimi i Kërkesës Nr. 675/3 Prot, datë 09.06.2020 “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Verior ku eshte kerkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “SPORT KLUB BULQIZA ” pajisur me NUIS (NIPT) M06329401D, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Bulqizë,Lagjja Minatori Pedonale, Bashkia Bulqizë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:8 135 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:10 952 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 731 000,00
Punuar Nga : L.Kanani / A.B / A.Baja