Skip to content

KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI ARNAVUTLUK SUBESI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-01 10:33:25
JSON

NIPT: M12123021T
Administrator: Arben Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fusha te perparuara te teknologjive mjedisore si: Projektim, ndertim dhe administrim i impianteve te pastrimit te ujit te pijshem dhe impianteve te trajtimit te ujerave te ndotura. Ndertimi i linjave te transmetimit dhe stacioneve te pompimit per ujin e ndotur dhe te pijshem. Djegia e llumit dhe mbetjeve te ngurta te perfituara nga trajtimi i ujerave te ndotura, prodhimi i energjise nga mbetjet, prodhim i biogazit nga mbetjet, dezinfektimi dhe riciklimi i ujerave te ndotura. Sisteme per largimin e eres se keqe dhe bashkeprodhimit si dhe tharja e llumit te trajtimit.
Emërtime të tjera Tregtare: KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI ARNAVUTLUK SUBESI
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 23/09/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Turqi
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI, nje shoqeri qe funksionon sipas ligjeve te Turqise, e regjistruar ne daten 24.09.1981, me numer regjistri tregtar 1713 dhe numer identifikues elektronik biznesi 0601047165900010, me perfaqesues Guven Kuzu, Ozen Kuzu dhe Gokcen Kuzu. Kapitali fillestar i shoqerise eshte 450.000.000 LT (Sipas Dokumentit te Regjistrimit te shoqerise se huaj, terhequr nga ne Dhoma e Tregtise dhe Industrise SIIRT ne daten 09.07.2021)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.10.2021, terhequr nga QKB date 01.10.2022, Pronar perfitues me 25% te kapitalit e me teper eshte:

GOKCEN KUZU, shtetas turk, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 33% te kapitalit, pasi zoteron 33% te kapitalit te shoqerise meme KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 11.08.2009.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 20.06.2022, u pezullua perkohesisht aktiviteti i deges ne Shqiperi. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Bilal Sina, Pallati Salillari, Shkalla 3, Kati 1, 1027

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.10.2022
Statuti i shoqerise se huaj
Dokument Regjistrimi i shoqerise se huaj, terhequr nga ne Dhoma e Tregtise dhe Industrise SIIRT ne daten 09.07.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 01.10.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A. Lala