Skip to content

RAIMONDO G.P
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-10 13:50:57
JSON

NIPT: M12304002Q
Administrator: Lucia Raimondo
Objekti i Veprimtarisë: Ndërmjetësimi në tregti dhe tregtia direkte ose indirekte, me shumicë dhe pakicë, e mallrave joushqimore të çdo kategorie produkti; në përputhje me legjislacionin në fuqi në Shqipëri. Projektimin, prodhimin, instalimin dhe tregtimin e produkteve për lundrimin me varkë, të destinuara për anije dhe anije të çdo lloji, përveç veprimtarive të ndërtimit të anijeve. Projektimin, ndërtimin, tregtimin dhe mirëmbajtjen e impianteve, makinerive dhe pajisjeve për prodhimin, transportin dhe ruajtjen e gazit; ose për prodhimin dhe/ose akumulimin e energjisë nga burimet e rinovueshme të energjisë, duke përfshirë ndërtimin, për shembull, të sistemeve termike diellore, fotovoltaike, të erës, ujit, gjeotermale dhe biomasës. Konsulencë, ndërmjetësim dhe menaxhim edhe si kontraktor i përgjithshëm, inxhinier dhe menaxher projektesh të projekteve publike dhe private që kanë të bëjnë me menaxhimin e energjisë elektrike, ndërtimin e tubacioneve, infrastrukturës dhe veprave me rëndësi publike (hekurudha, viadukte, autostrada, kanalizime, gazsjellës, etj. ). Veprimtarinë e çertifikimit të shëndetit, sigurisë dhe mjedisit, nëpërmjet profesionistëve që zotërojnë kualifikimet e kërkuara profesionale. Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet industriale, tregtare, të letrave me vlerë dhe financiare dhe kreditore të pasurive të paluajtshme që konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës dhe mund të lëshojë miratime, garanci dhe garanci gjithashtu në favor të palëve të treta, në lidhje me arritjen e qëllimeve, shoqëritë marrin gjithashtu, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, interesa dhe aksione në shoqëri, konsorciume ose ndërmarrje të tjera që kanë një objekt të ngjashëm ose të përafërt me to.
Emërtime të tjera Tregtare: RAIMONDO G.P
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/11/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Pallati i Kulturës, Kati I, Sheshi Skënderbej

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.03.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja