Skip to content

MANASTIRI RESORT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-14 11:22:14
JSON

NIPT: M12318008T
Administrator: Gerold Tola
Objekti i Veprimtarisë: •Projektimi, ndërtimi, vënia ne shfrytëzim e nje kompleksi turistik, një strukture hotelerie dhe e objekteve turistike; • Shitja, dhënia me qira dhe disponimi ne cdo lloj forme i objekteve me destinacion rezidencial; •Ofrimi i sherbimeve te hoteleri-turizmit ne zonën e Sarandes, si dhe cdo veprimtari tjetër plotësuese, që lidhet direkt ose indirekt me veprimtarinë e sipërpërmendur; • Investim ne ndërtimin e vilave, banesave dhe hoteleve. Shitje dhe blerje pronash dhe cdo lloj ndërtimi te realizuar ose jo nga vetë shoqëria; •Përgatitja e planeve te zhvillimit per zonat e zgjedhura; Hartimi i projekteve per planet e zhvillimit dhe per çdo lloj tjetër investimi ne fushen e real estate. Mirëmbajtja e objekteve dhe infrastrukturës; •Menaxhimi i hoteleve; Menaxhim bar-restoranti; Menaxhim i sipërfaqes se plazhit. Ne përmbushje të objektit me sipër, shoqëria mund të kryejë te gjitha aktivitetet e nevojshme, te tilla si, por pa u kufizuar ne importin dhe eksportin e pajisjeve, mallrave të ndryshem, lëndës se pare, artikujve industriale te ndryshëm përfshi produkte ushqimore të cdo lloji. •Shoqeria mund të bashkepunojë dhe/ose bleje/përfitojë direkt ose indirekt pjesëmarrje, në shoqeri, ndërmarrje, agjenci apo sipermarrje 2 te tjera, të cilat kane fushë veprimtarie të ngjashme. •Perveç sa me sipër, Shoqëria mund të kryejë çfarëdo veprimtarie tjetër që lejohet nga legjislacioni ne fuqi i Republikës Se Shqipërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: MANASTIRI RESORT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/11/2021
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “ANDI.” shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e themeluar me 04.04.1995 ne Vlore, me adrese Lagjja Pavaresia, Rruga Pelivan Leskaj, Pallati Andi 3, Kati 2 dhe NIPT J66903237U me perfaqesues ligjor si administrator i kesaj shoqerie Florian Mitrushi. (Sipas Ekstraktit historik i regjistrit tregtar date 14.03.2022)

“FINMAN” shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e themeluar me 24.11.2016 ne Tirane, me adrese Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5 dhe NIPT L62405030K me perfaqesues ligjor si administrator i kesaj shoqerie Fesbian Myftari. (Sipas Ekstraktit historik i regjistrit tregtar date 14.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Dervish Hima, Arena Center, Seksioni B/C, kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.03.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja