Skip to content

ALB - BM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-07 14:12:16
JSON

NIPT: M14228401P
Administrator: Endi Ylli
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, Projektimi, Ndertimi, Venia ne Shfrytezim, Operimi, Administrimi, Mirembajtja e nje Impjanti per perpunimin e materialeve Bio Mase dhe prodhimin prej tyre produkte te gateshme per nevoja te prodhimit te energjise termike. Tregetimi i produkteve te prodhuara nga materialet Bio Mase per nevoja te tregut te energjise teroike, si edhc eksportimi i ketyre produkteve sipas nevojave te tregut.Importimi i materialeve Bio Mas dhe nenprodukteve te nevojshshme per zhvillimin e aktivitetit.Implementin dhe menaxhim I projekteve gjeneruese ( fotovoltaike,eolike,hidrike) te energjise elektrike,te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli era,uji, si dhe veprave te tyre ndihmese.Shitja me shumice dhe pakice e energjise elektrike te operatoret ,furnizuesit,tregtaret,konsumatoret e energjise elektrike (vendase apo te huaj), si dhe ne Bursen Shqiptare te Energjise Elektrike (ALPEX), apo Bursa te tjera te energjise jashte vendit.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/06/2021
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 1. "AFT" shoqeri aksionere, regjistruar si person juridik ne QKB me numer NIPT; L21627051I, me adrese ne Tirane, perfaqsuar nga Romina Ylli. (sipas Statutit te shoqerise, date 18.06.2021)
2."ALB-BUILDING" shoqeri me pergjegjesi te kufizuar regjistruar si person juridik ne QKB me numer NIPT; J69102508C, me adrese ne Tirane, perfaqsuar nga Odhise Bresha.(sipas Statutit te shoqerise, date 18.06.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Autostrada Rrogozhine Lushnje km 12

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 07.02.2022
Statuti i shoqerise, date 18.06.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara