Skip to content

Salillari Energy Trade
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-08 07:13:10
JSON

NIPT: M21528006M
Administrator: Lulzim Salillari
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim brenda dhe jashte vendit te energjise, prodhimin dhe perpunimin e saj. Furnizim me energji elektrike te klienteve fundore qe veprojne ne treg te rregulluart e percaktuar nga legjislacioni ne fuqi, ofrimin dhe sigurimin e cilesise tregtare te sherbimit, si dhe cdo aktivitet tjeter fitimprures me interes per shoqerine. Prodhim, transmetimi, shperndarja dhe shitja e energjise elektrike. Projektimi, ndertimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve per prodhimin e energjise elektrike dhe infrastruktura e impianteve. Kerkimi dhe zhvillimi i impianteve dhe aparaturave per prodhimin e energjise. Asistenca teknike, riparime dhe mirembajtje e aparaturave per prodhimin e energjise. Import - eksporti, tregtimi me shumice dhe pakice i energjise elektrike, mallrave, materialeve dhe aparaturave qe lidhen me kryerjen e aktivitetit te shoqerise dhe te lejuara nga legjislacioni ne fuqi per kete lloj shoqerie. Tregtim brenda dhe jashte vendit te energjise, prodhimin dhe perpunimin e saj. Furnizim me energji elektrike te klienteve fundore qe veprojne ne treg te rregulluart e percaktuar nga legjislacioni ne fuqi, ofrimin dhe sigurimin e cilesise tregtare te sherbimit, si dhe cdo aktivitet tjeter fitimprures me interes per shoqerine. Shoqeria do te realizoje, direkt apo indirekt, cdo lloj aktiviteti Iidhur me, si rezultat i, apo qe ka lidhje me objektin e saj. Shoqeria mund te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa, ne shoqeri, firma, agjensi dhe ndermarrje te tjera, te cilat mund te kene edhe qellime te tjera aktiviteti. Gjithashtu, per te realizuar objektin dhe qellimet e saj, shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje çdo lloj aktiviteti lidhur me shitblerjen e pasurise se luajtshme e te paluajtshme, si edhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezenes, qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Salillari Energy Trade
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/03/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “SALILLARI” shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e themeluar me 10.08.1994 ne Tirane, me adrese E Lagjja" Vore", Rruga e Vjetër , Vore-Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5. dhe NIPT J62903125G me perfaqesues ligjor si administrator e kesaj shoqerie Lulzim Salillari. (Sipas Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Bilal Sina, Pallati Salillari

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja