Skip to content

KASTRATI AVIATION HOLDING Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-19 13:11:02
JSON

NIPT: M21612025K
Administrator: Eda Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e aviacionit civil; Projektim, investim, ndertim, administrim dhe menaxhim/operim i terminaleve dhe aeroporteve te aviacionit civil e jo vetem, te strukturave, faciliteteve si dhe realizimi i te gjitha sherbimeve te lidhura me industrine e aviacionit pa asnje perjashtim; Blerje, shitje, dhenie apo marrje me qira te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme te lidhura me industrine e aviacionit; Operimi dhe menaxhimi i linjave te aviacionit civil vendase dhe/ose te huaja; Ofrimi i asistences dhe konsulences teknike, ligjore, financiare, administrative dhe sherbime te tjera te ligjshme te cdo lloji (pa kufizim), perfshire trajnime per rritjen e efektivitetit dhe sigurise teknike dhe jo vetem ne sektorin e aviacionit civil dhe sektoret e tjere qe kane lidhje me operimin e strukturave dhe faciliteteve te aviacionit civil, duke perfshire aeroportet; Ne lidhje me aktivitetin ne fushen e aviacionit civil, shoqeria organizohet dhe funksionon si nje shoqeri HOLDING, me pjesemarrje direkte ose indirekte ne kapitalin tregtar te shoqerive te tjera tregtare, vendase ose te huaja. Ne kete aspekt shoqeria mund te koordinoje, organizoje, kontrolloje dhe menaxhoje ne cilesine e shoqerise HOLDING, ne aspektin ligjor, teknik, administrativ, financiar dhe strukturor te gjitha shoqerite e grupit dhe/ose shoqeri te tjera qe veprojne ne industrine e aviacionit civil, duke krijuar per kete qellim borde te centralizuara menaxhimi dhe administrimi si dhe duke ofruar sherbime te keshillimit financiar, teknik, zhvillimit strategjik, zhvillimit te biznesit etj; Shoqeria mund te kryeje cfaredo veprimtarie tjeter qe lejohet nga legjislacioni ne fuqi i Republikes se Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: KASTRATI AVIATION HOLDING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/04/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK (TIA) ( Ish TIRANA AIRPORT PARTNERS SHPK (TAP)), një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.09.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51612012D, me adresë në Kruje, Nikel, Rinas, Aeroporti Ndërkombëtar Nënë Tereza, Ndërtesa e Administratës, me administratore Erinda Xhaferraj. Ortak i vetem i shoqerise KASTRATI AVIATION HOLDING - M21612025K. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.09.2022

II. ALBANIAN AVIATION MANAGEMENT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.04.2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M21620018V, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Zona Kadastrale 8160, Sheshi "Italia", Mak Albania Hotel, me administratore Erinda Xhaferraj. Ortak i vetem i shoqerise KASTRATI AVIATION HOLDING - M21612025K. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.09.2022

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Zona Kadastrale 8160, Sheshi "Italia", Mak Albania Hotel.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja