Skip to content

HILI COMPANY LIMITED
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-01-07 12:11:37
JSON

NIPT: C62988
Administrator: Michela Borg, Edward Hili, Marin Hili
Objekti i Veprimtarisë: Në vitin 2012, Kompania Hili u ristrukturua, duke e zhvendosur atë në biznese të caktuara me qëllim që të theksojë fokusin strategjik në rritjen e terminaleve te porteve dhe operacioneve te logjistikës, dhe për të zhvilluar sherbimet financiare, sektorin energjetik dhe ate te pasurive të paluajtshme (Burimi: https://www.hili.company/en/about-us)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.12.2013
Rrethi: Saint Julian's
Shteti ku vepron: Malte
Origjina e Kapitalit: Malte
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 421 999 856,00
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: 1 F/ 2 M
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte 43,810,600 euro dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e kembimit te dates 06.01.2020 (1 euro=123.76 leke)

Te dhenat jane marre nga Regjistri i Biznesit te Maltes: https://registry.mbr.mt/ROC/index.jsp#/ROC/companyDetailsRO.do?action=involvementList&companyId=C%2062988 dhe faqja zyrtare e kompanise: https://www.hili.company/
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
37, TRIQ CENSU TABONE, ST. JULIANS STJ 1218, Malte

Faqja Web:
https://www.hili.company/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Te dhenat e Regjistrit te Biznesit te Maltes per Hili Company Limited, 07.01.2021
Administratoret e shoqerise Hili Company Limited
Te dhenat e Regjistrit Te Biznesit te Maltes per aksioneret e Hili Company Limited, date 07.01.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala