Skip to content

RREGJISTRI DETAR SHQIPTAR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-10 12:47:37
JSON

NIPT: J61811531R
Administrator: Afrim Bakaj
Objekti i Veprimtarisë: Klasifikimi i mjeteve lundruese, kontroll i anijeve nga ana teknike nëse plotësojnë kushte për të dalë në lundrim dhe sipas gjëndjes së tyre dhe pajisjeve të aparaturave që kanë, sipas konventave ndërkombëtare gjykohet për rajonin e lundrimit, pasi anijet me çertifikatat e nevojshme për lundrim si me atë të klasit, vijës dhe ngarkesës, tonazhit, navigacionit, pajisjeve të shpëtimit të jetës në det të njerëzve të radiotelefonisë, të konstruksionit, mbrojtjes nga ndotjet e ujrave të deteve të transportit të mallrave të rrezikshme, të kalimit të kanaleve dhe të gjitha çertifikat e lundrimit të anijeve sipas I.M.O.S (Organizatës Detare Ndërkombëtare). Marrja në regjistër e anijeve që përfitojnë të drejten e klasifikimit nga Regjistri Detar Shqiptar Durrës. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtperdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin gjithashtu pjesmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: "REGJISTRI DETAR SHQIPTAR" sh.a.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/12/1998
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 349 000,00
Numri i pjesëve: 40 349
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Alisa Prela; Eltar Deda; Gjinovefa Arizaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Ne date 22.02.2021: Ne baze te shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve eshte saktesuar pronesia nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, M. Ulqinaku.

Faqja Web:
http://rdsh.gov.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 10.04.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i asamblese se pergjithshme per ndryshim ne Keshillin Mbikqyres date 07.01.2022
Urdher nr. 750 date 02.10.2008 i Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes per ndryshim ne Keshillin Mbikqyres
Urdher nr. 949 date 10.12.2007 i Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes per ndryshim ne Keshillin Mbikqyres
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 15 982 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 16 665 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 22 823 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 15 300 324,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 16 577 765,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 410 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 048 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 584 872,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 281 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 300 416,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 9 778 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 4 680 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:47 073 370,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:43 108 591,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:49 551 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:43 400 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:43 034 770,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:38 737 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 340 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 085 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 28 922 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 22 576 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 22 001 345,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 16 919 204,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B / A. Lala