Skip to content

INA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-04 13:21:10
JSON

NIPT: J61814009W
Administrator: Ferdinand Çaushi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile, turistike, bujqesore, punime restaurimi, drejtimi dhe administrmi i pasurive te patundshme dhe per llogari te te treteve, etj. Tregetimi me shumice e pakice import eksport te mallrave te ndryshem industriale ushqimor, elektroshtepiake, fruta perime, etj. Tregtim pajisje elektrike, teknologjike industriale. Tregtim materiale hidraulike. Sherbim pastrimi, sherbim mirembajtje. Transport i mbetjeve urbane.
Emërtime të tjera Tregtare: INA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/10/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 21 185 189,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 06.11.2017, me ane te urdherit Nr. 118 Dosje., Nr. 541 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.15743 Prot., date 08.11.2017 lëshuar nga Zyra Permbarimore Private Hiqmet Merepeza, u urdherua vendosja e mases se bllokimit te aksioneve te debitorit shoqeria " INA " sh.p.k., me NUIS (NIPT) - J61814009W me qellim mostjetersimin e tyre, per efekt te shmangies se detyrimit qe rrjedh nga ky titull ekzekutiv.

II. Me date 21.11.2017, me ane te urdherit Nr. 564 Prot, lëshuar nga Permbaruesi Hiqmet Merepeza, u urdherua heqja e mases se bllokimit te aksioneve te debitorit shoqeria " INA " sh.p.k., me NUIS (NIPT) - J61814009W
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Besim Imami, Myslym Shyri, Mbrapa Karburantit

Adresa:
Tiranë, Ali Visha

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 13.01.1999
Kontrate shitje kuotash 07.07.2003
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 14 767 994,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 623 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 437 016,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 412 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 512 041,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 463 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 917 713,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 151 412,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 603 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 461 631,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:240 567 581,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:124 695 070,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:131 704 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:153 348 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:148 287 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:67 002 070,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:67 023 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 54 710 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 13 994 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 64 256 905,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja