Skip to content

EDIPACK (ish "BEBA BIOCHEMICAL INTERNATIONAL" )
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-14 13:23:35
JSON

NIPT: J61818524A
Administrator: Redi Baltëza; Bardhyl Baltëza
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport. Prodhim dhe tregtim ambalazhimi, paketimi te te gjitha llojeve, riciklim letre e kartoni te te gjitha llojeve, menaxhim, seleksionim, transport, tregtim të mbetjeve urbane.
Emërtime të tjera Tregtare: EDIPACK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.04.1993
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 237 102 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Durres, Kamion Scania me targë AA 237 MY dhe Rimorkio Orthaus me targë ADR 492
2. Durres, Kamion Benz DR 6012 E 3. Durres, Kamionçinë Mercedes Benz, me targë DR 2378 F 4. Durres, Furgon Iveco DR 4222 B 5. Durres, Kamion Benz DR 1186
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: Me date 13.01.2008, eshte realizuar ndarja e shoqerise "BEBA BIOCHEMICAL INTERNATIONAL" shpk me NUIS(NIT)J61818524A në: -Shoqeria "BEBA BIOCHEMICAL INTERNATIONAL" shpk. -Shoqeria "Beba Cosmetic" shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Rruga "Aleksander Goga", Porto Romano.

Adresa:
1.Tirane, Kashar, YZBERISH Rruga” 3 Dëshmorët”, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3866, Nr.pasurie 317/15
2.Fier, Lushnje, Plug Sektori Pluk, Rruga Lushnje - Pluk, para Kishës Katolike, Z.K.2999, Nr.Regj.Hipotekor 642

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.10.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim per ndarjen e shoqerise date 13.01.2008
Vendim i shnderimt te formes ligjore nga SHPK ne SHA date 31.10.2008
Vendim per ndryshimin e zoteruesit
Vendim i shnderrimit te formes ligjore nga SHA ne SHPK date 12.03.2017
Vendim per rritjen e Kapitalit date 26.10.2017
Vendim per rritjen e Kapitalit date 17.12.2008
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 09.04.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 38 615 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -121 264 193,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 26 050 254,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 338 182,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 19 714 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 725 396,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 694 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 851 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 772 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 807 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:567 493 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:586 194 661,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:543 155 191,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:484 024 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:530 175 373,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:376 107 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 325 882 683,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 290 427 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 225 303 883,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 154 838 991,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani