Skip to content

TRANSALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 12:41:27
JSON

NIPT: J61824038Q
Administrator: Ermira Gjonçaj; Pamela Quinn
Objekti i Veprimtarisë: Rregullimi i transportit si agjent spedicioni për të gjitha llojet e ngarkesave me det, tokë, ajër, hekurudhë, të veprojë si agjent anijesh, ngarkesa ajrore e siguracione dhe dogane duke kryer të gjitha shërbimet e nevojshme që lidhen me to si dhe kryerjen e transporteve brenda dhe jashtë vendit, për interesat e veta e të tretëve. Kryerjen e çdo aktiviteti tregtar, financiar, dhënie, marrje me qira, të vendose pengje dhe barrë hipotekare, aktivitete të cilat konsiderohen si të dobishme dhe të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk e tejkalojnë në mase aktivitetin kryesor të përmendur me sipër. Të kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi.
Emërtime të tjera Tregtare: TRANSALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/05/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 41 724 750,00
Numri i pjesëve: 200
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Kühne + Nagel Intermodal GmbH”, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar sipas ligjeve ne Gjermani me seli ne Teltower Str.18,33719, Bielefeld Gjermani, me numer regjistrimi HRA 39271. (Sipas Aktit të Kontributit datë 16.01.2020)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 20.06.2023, terhequr datë 03.04.2024, Pronaret perfitues te subjektit “TRANSALBANIA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, për pjesën e kuotave të zotëruara nga subjektet private, nuk janë të identifikuar.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë; Furgon Ford TR 7432 M.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Në datë 27.07.2015:Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 24.06.2015, është vendosur miratimi i garancisë bankare në vlerë 10.000.000 lekë.

II. Ne date 13.03.2019: Ne baze te Vendimit te Asamblese date 25.02.2019, u miratua rinovimi i limitit te garancise per degen Durres, Rinas dhe Vore Tirane, per periudhen 01.03.2019-31.07.2020 nga Banka Societe Generale Albania prej 10 milion Leke dhe nga Kompania e Sigurimit prej 40 milion Leke.

III. Ne date 27.10.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese eshte miratuar shtyrja e vlefshmerise se Garancise Bankare deri ne 28.02.2021 (per kete veprim nuk ka asnje dokumente justifikues te depozituar ne QKB).

IV. Me date 22.09.2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusi i shoqerise ndryshon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

V. Me datë 22.06.2023, Bazuar në nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues, " TRANSALBANIA" SH.P.K., ka kryer regjistrimin e pronarit përfitues. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Bulevardi Zogu I - Pallati 57/A.

Adresa:
Durrës; Porti Durrës; pranë Sheshit të Trageteve (Agjensi Doganore).

Akte. Tjetërsim Kapitali: Miratimi i Garancisë Bankare
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 29.04.2023
Kontrate themelimi e shoqerise Transalbania
Te dhenat e subjektit ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 29.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Akti i Kontributit datë 16.01.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 39 712 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 107 150 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 67 319 896,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 56 610 498,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 91 564 110,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 25 418 981,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 27 595 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 911 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 451 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 064 476,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 796 790,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 16 521 741,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 10 525 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -8 703 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 7 769 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 4 798 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: -4 202 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 508 858 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 959 847 809,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 060 289 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:728 610 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:679 844 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:522 277 165,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:429 321 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:432 055 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 416 358 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 328 359 525,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 371 404 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 372 625 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 299 376 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 281 423 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 349 533 576,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 330 045 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 302 491 387,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli