Skip to content

ALBDESIGN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-20 14:29:17
JSON

NIPT: J61904025D
Administrator: Ervin Rroshi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim te shtypshkrimeve te ndryshme, printimet ne formate te medha, perpunimi grafik dhe designit, stampime te ndryshme, reklamimeve si dhe menaxhimi e fushatave publicitare ne Media dhe te tjera, duke perfshire por duke mos u kufizuar ne forma te tjera; si Outdoor advertising, billbording etj, pergatitjen dhe promovimin e materialeve promocionale; prodhimin e reklamave ndriçuese, tabelave reklamuese te llojeve te ndryshme, etj. Aktivitetet tregetare, duke perfshire, por duke mos u kufizuar tek shitja si dhe shitja me shumice e materialeve grafike dhe publicitare, shtypshkrimeve, botimeve te ndryshme si libra, revista, gazeta,etj, reklamave ndriçuese, tabelave, importi dhe eksporti i tyre. Dhenien apo marrjen me qera te produkteve dhe materialeve grafike dhe promocionale, pajisjeve te shtypshkrimeve, etj. Pjesemarrjen dhe organizimin e ekspozitave, panaireve dhe/apo aktiviteteve te tjera te ngjashme.Aktivitetet dhe veprimtarite e komisionit dhe agjensise si dhe konsulence ne fushen e shtypshkrimeve, grafikave, dizajnit dhe fushatave promocionale, perfaqesime dhe transaksione Çdo aktivitet tjeter, i lidhur ne menyre te drejteperdrejte apo qe ka lidhje me aktivitetet e siperpermendura, i cili konsiderohet fitimprures nga organet administruese te shoqerise.Aktivitet ne fushen e Botimeve duke perfshire por duke mos u kufizuar ne botimet e librave,botimeve periodike (gazeta,revista etj).Te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi. Tregtime te shtypshkrime me karakter sekret. Aktivitet ne fushen e biletimit elektronik, ne transport, muze, kinema, teater, stadiume, etj. Shitje, blerje e menaxhim i sistemeve dhe pajisjeve te biletimit elektronik, hardware e software. Aktivitet ne fushen e teknologjise se informacionit, menaxhim sistemesh te integruara, dixhitalizim, krijim arkivash dixhitale, etj. Krijim aplikacionesh, programesh dhe softwaresh te llojeve te ndryshme. Shitje, blerje e menaxhim i sistemeve te teknologjise se informacionit, hardware e software (kompjutera, printera, servera, etj).
Emërtime të tjera Tregtare: ALBDESIGN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/11/1994
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 25 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 28/05/2015, me ane te Vendimit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, datë 17.12.2014, u vendos Kalimi nga zotërimi aktiv në zotërimin pasiv të kuotave të kapitalit prej 100% të kuotave të zotëruara nga ortaku i vetëm Z.Gentian Sula tek "Personi i Besuar" Z.Enel Çinije, nëpërmjet një Akt Marrëveshje që duhet të lidhet për këtë qëllim, ku do të përcaktohen të gjitha të drejtat dhe detyrimet respektive të palëve. Depozitimi i Akt Marrëveshjes, Nr.8178 Rep, Nr.3862 Kol, datë 27.12.2015, për kalimin nga zotërimi aktiv në zotërim pasiv të kuotave të kapitalit të zotëruara në masën 100% nga ortaku i vetëm Z.Gentian Sula në shoqërinë "Albdesign", për tek "Personi i Besuar" Z.Enel Çinije.

II. Me date 24/01/2017, me ane te Vendimit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, u vendos:
1) autorizmin e z.Erion Tafaj nen cilesine e administratorit te shoqerise per mbylljen e llogarise ne Alpha Bank me numer AL41902112090201230011736922;
2)autorizmin e z.Erion Tafaj nen cilesine e administratorit te shoqerise te kryeje terheqjen e vleres qe disponohet ne llogarine me numer AL41902112090201230011736922.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga Çerçiz Topulli Nr.17 - 1051

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ektrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.06.2023
Statuti i Shoqerise
Akt Marreveshje date 27.12.2015
Kontrate Shitblerje Kuotash date 27.03.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 14.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 025 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 247 169,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 012 003,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 505 435,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 23 191 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 453 301,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 001 848,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 27 076 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 878 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 102 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 844 977,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 12 864 513,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 4 282 911,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 26 143 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 9 338 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:18 702 054,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:27 973 083,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:56 656 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:35 129 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:70 501 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:98 139 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:161 355 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 219 761 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 217 140 174,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 207 374 617,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 189 826 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 114 142 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 103 544 109,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 109 749 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 73 776 688,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja