Skip to content

BANKA E TIRANES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-12 09:06:52
JSON

NIPT: J61924008V
Administrator: Dritan Mustafa
Objekti i Veprimtarisë: Bankë
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA BANK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/10/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 917 986 000,00
Numri i pjesëve: 501 975
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11/09/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K72223031K, me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, me administrator Edlira Muka dhe ortak te vetem Samir Mane. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.02.2021, terhequr nga QKB date 17.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit “BANKA E TIRANES”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise mëmë Balfin - Balkan Finance Investment Group, ndersa shoqeria Balfin - Balkan Finance Investment Group eshte ortak i vetem tek BANKA E TIRANES. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.02.2019.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ernst Westeke, Periklis Drougkas, Steven Gordon Grunerud, Hubert Philippe De Saint, Elena Ana Cernat
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2022, Banka ka të punësuar 460 punonjës (2021: 501 punonjës).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 1, datë 25.06.2010 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të qeverisë të RSH në bursë dhe në tregun me pakicë -
Nr. 7, datë 12.09.1996 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë” -
Çështje Ligjore: I. Më datë 24.06.2016, me anë të urdhërit Nr. 321 Prot, Nr. 76 Dosje, lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor Andi Kocaqi, u vendos sekuestro mbi aktivet e debitorit “Banka e Tiranës” sh.a deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit gjyqësor.

II. Më datë 01.07.2016, me anë të urdhërit Nr. 332 Prot., lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Andi Kocaqi, u hoq masa e sekuestros konservative, të vendosur me anë të shkresës Nr. 321 Prot., datë 24.06.2016 pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

III. Me date 22.06.2021, me ane te urdherave Nr.1126/2 Prot., lëshuar Shoqeria Permbaruese “Basha & I” sh.p.k , u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “BANKA E TIRANES” sha, pajisur me NUIS (NIPT)- J61924008V, deri ne nje urdherese tjeter nga ana jone.

IV. Me date 09.09.2021, me ane te urdherave Nr.1126/3 Prot., lëshuar Shoqeria Permbaruese “Basha & I” sh.p.k , u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e “BANKA E TIRANES” sha, pajisur me NUIS (NIPT)- J61924008V.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova

Adresa:
1) Vlorë, Ksamil, Lagjia Nr.3, Rruga Nacionale Butrinti, Nr. 80 Vlorë
2) Sarandë, Rruga Abedin Dino, Nr. 2
3) Lezhë, Lagjja Skenderbeg, Rruga Frang Bardhi, Objekti 2
4) Tiranë, Kavajë, KAVAJË, Lagjja nr.2, Rruga Josif Buda, Banese private, nr.4286
5) Tiranë, Rruga Ferit Xhajko, Pranë Ish-Uzinës 4 "DINAMO"
6) Gjirokastër, Përmet, Ish Turizmi
7) Fier, Lagjja Kongresi i Përmetit, Bulevardi Jakov Xoxa
8) Tiranë, Rruga e Kavajës, Njësi Tregtare, Kati Përdhe, Shkalla A, Aksi 13,16 : B,C, të Objektit Godinë Banimi dhe Shërbimi 9 Kate, Tiranë
9) Korçë, Bilisht BILISHT Lagjja nr. 3, Rruga Superstrada e Devollit, Pallati 29, Nr. 1
10) Korçë, Lagjja nr. 7, Rruga 6 Dëshmoret, Pallati 14, H. 2, Kodi postar 7001
11) Tiranë, Njësia Administrative Nr. 3, Rruga Arkitekt Kasemi, Ndërtesa Nr.4, Kodi Postar 1005
Gjirokastër, Bulevardi 18 Shatori, Nd. 16, Kodi postar 6001
12) Tiranë, Njësia Administrative Nr. 5, Rruga Dhimitër S.Shuteriqi, Ndërtesa Nr.1, Kodi Postar 1022 Tiranë, Bulevardi Zogu i I, Nr.55/1
13) Vlorë, Lagjja Pavarësia, Bulevardi Ismail Qemali, kodi 4164496007
14) Durres, Lagjia 11, Rruga e Deshmoreve, Pallati Xhemf shpk
15) Fier, Lushnje, Njësia Administrative Nr. 3, Lagja Skënder Libohova, Sheshi Bashkia
16) Tiranë, RR. HAMDI CENOIMERI KOMBINAT
17) Durrës, Lagjja Nr.1, Shëtitorja "Taulantia"
18) Tiranë, Vorë, Godina 8/10, Hyrja 255
19) Elbasan, Bulevardi Aqif Pasha, Pallati nr. 10, kati i parë, kodi nr. 3
20) Shkodër, Rruga "Kol Idromeno", Shkodër
21) Tiranë, Njësia Administrative Nr. 2, Rruga Luigj Gurakuqi, Ndërtesa Nr.8, Kodi Postar 1017
22) Lezhë, Laç, Lagjia nr. 3
23) Tiranë, Rruga e Kavajës, Njësia Administrative nr. 7, Kodi postar 1001, Nr. ndërtesë 173
24) Tiranë, Pallati i Kultures, Bulevardi Blu
25) Berat, Lagjja 28 Nëntori, Rruga Antipatrea, Nr. 003
26) Tiranë, Njësia Administrative Nr.7, Rruga e 5 Durrësit, Ndërtesa Nr.75, Kodi Postar 1023
27) Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 2, Tirana Bankë Dega Autostrade, Zona Kadastrale 2679, Nr.pasurie 66/30
28) Elbasan, Librazhd, Sheshi Gjorg Golemi, Pallati nr. 22, Kati i parë
29)Korçë, Pogradec, Lagjja nr. 1, Rruga Reshit Collaku, Godina nr. 49

Faqja Web:
https://www.tiranabank.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Marreveshja per kalimin e aksioneve ndermjet Piraues Bank SA dhe bleresve Balfin shpk, Komercijalna Banka Ad Skopje (28.02.2019)
Kontrate per blerje aksionesh (12 aksionere te rinj) date 19.11.1998
Kontrate per blerje aksionesh ndermjet Piraues Bank dhe Panagiotis Bitros
Kontrate per blerje aksionesh ndermjet Piraues Bank dhe Datamedia
Kontrate per blerje aksionesh ndermjet Piraues Bank dhe Vassilios Fourlis
Kontrate per blerje aksionesh ndermjet Piraues Bank dhe Solomon Kapetas
Kontrate per blerje aksionesh ndermjet Piraues Bank dhe Pacora Ltd
Kontrate per blerje aksionesh ndermjet Piraues Bank dhe Stavros Papageorgiou
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 07.01.2009
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 13.10.2008
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 07.12.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 27.11.2009
Marreveshja per kalimin e aksioneve ndermjet Balfin shpk dhe Ioannis Tzivelis (28.02.2019)
Kontrate per blerje aksionesh ndermjet Piraues Bank dhe Sam Fais
Kontrate per blerje aksionesh ndermjet Piraues Bank dhe Theodoros Vasilakis
Statuti dhe Akti I themelimit te Tirana Bank
Kontrate per blerje aksionesh ndermjet Piraues Bank dhe Dafnila S.A
Kontrate per blerje aksionesh ndermjet Piraues Bank dhe Nikolaos Remantas
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 09.09.2013
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 16.12.2011
Vendimi I asamblese per zvogelim kapitali 28.04.2021
Urdher per Venie Sekuestro date 22.06.2021
Urdher per Heqje Sekuestro date 09.09.2021
Njoftim per Mbyllje Dege date 30.06.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 295 161 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 076 670 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 824 889 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 633 960 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 627 236 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 78 872 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -523 798 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 356 726 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -761 004 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 333 772 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -196 984 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 758 621 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 926 830 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 023 904 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 799 884 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 983 332 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 279 729 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 347 690 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 310 451 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 966 760 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 247 111 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 326 825 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P.Nikolli