Skip to content

Balfin - Balkan Finance Investment Group (ish "BALFIN", ish "Samir Mane Consulting Group Sh.p.k")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-30 10:40:38
JSON

NIPT: K72223031K
Administrator: Edlira Muka
Objekti i Veprimtarisë: (i) Investimi ne instrument financiar (te cilet perfshijne pa kufizime titujt e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerive tregtare, titujt e borxhit, aksionet ose kuotat ne fonde investimesh etj), investimi ne pasuri te paluajtshme dhe ne asete (te prekshme apo te paprekshme), si dhe
(ii) ofrimi i sherbimeve te konsulences per shoqerite e kontrolluara prej saj dhe/ose te trete (te cilet perfshijne pa kufizime konsulencen e natyres financiare, manaxheriale, ligjore, IT, zhvillim softwares etj.) ne perputhje me legjislacionin e zbatueshem ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj, Gjithashtu, shoqeria mund te kryej cdo veprim, operacion apo transaksion tjeter komercial, industrial e financiar, te dobishem apo plotesues ndaj permbushjes se objektit te shoqerise, me kusht qe aktivitetet e mesiperme te mos jene ne kundershtim dhe mos alterojne objektin paresor te veprimtarise se shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: Balfin - Balkan Finance Investment Group
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/09/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 216 205 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: 1. MANE TCI, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 07/08/2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22203004A, me adresë në Tiranë, Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 1, Kati 1, me administrator Kozma Heqimi. Balfin - Balkan Finance Investment Group sha zoteron 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023)

2. NEPTUN, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 15/09/2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12222001B, me adresë në Tirane Farke LUNDER Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, perballe hyrjes violë, rruga nacionale TiraneElbasan, Farke, Lunder, Tirane., me administrator Alexandros Kosenas. Balfin zoteron 90% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023)

3. "BFI Invest", një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 18/05/2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51721007Q, me adresë në Tirane Rruga Papa Gjon Pali II, Kati 11, ABA, Business Center, me administrator Ardiana Sokoli. Shoqeria eshte çregjistruar pa likuidim dhe Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

4. "MANE DEVELOPMENT", një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 14/09/2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M22119033A, me adresë në Tiranë, Rruga: "Tish Daija", Kompleksi Kika 2, Godina 3, Kati 1, Tirane, Shqiperi., me administrator Erion Avram. Balfin - Balkan Finance Investment Group sha zoteron 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023)

5. ACREM, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 11/09/2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K72208014O, me adresë në Tirane Farke LUNDER Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, perballe hyrjes viole, rruga nacionale TiraneElbasan, Farke, Lunder, Tirane, me administrator Elda Hysenbelli. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

6. ALBA DISTRIBUTION, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 01/06/2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M11821015H, me adresë në Tirane Rruga Themistokli Germenji, Pallati 11, Hyrja 4, Ap 18 ,Tirane., me administrator Dritan Resuli. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

7. ALBANIAN ENERGY SUPPLIER, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 28/10/2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42304017T, me adresë në Tiranë, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, zyra 1206, Kodi postar 1010, me administrator Doriglen Gojka. BALFIN zoteron 51% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

8. ALCRED FOOD PROCESSING Co, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 07/02/1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J81426006C, me adresë në Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Qendra e Biznesit Etc, Kati 8, Njesia 131-134, Tirane, me administrator Ensela Bregu. BALFIN zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

9. Balfin Property Franchising, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 21/10/2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82229006O, me adresë në Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres,Km 6,QTU., me administrator Shpetim Spahija. Shoqeria eshte çregjistruar dhe Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 88.1% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

10. BALFIN REAL ESTATE & HOSPITALITY, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 28/02/2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81507052H, me adresë në Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Qendra e Biznesit Etc, Kati 8, Njesia 131-134, Tirane, me administrator Ledja Telhai. Balfin zoteron 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023)

11. BANKA E TIRANES, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 20/10/1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61924008V, me adresë në Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, Tirane, me administrator Dritan Mustafa. Balfin - Balkan Finance Investment Group sha zoteron 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023)

12. BELLEVEDERE KORÇA, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 02/06/2020sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M04216001A, me adresë në Korce Lagjja 1, Bulevardi Rilindasit nr 48, Zona Kadasrtale 8562, Kompleksi Turistik Bellvedere Korce, me administrator Vasjan Koleci. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 50% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

13. BFI Trade, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 15/12/2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L52417021B, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr. 1206, Kodi Postar 1010, me administrator Endri Madhi. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

14. BOOKSTORE, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 21/11/2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12323007M, me adresë në Tiranë, Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, Lunder, Farke, Tirane, me administrator Jorgji Zallëmi. Shoqerisa eshte e Çregjistruar dhe Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 88.1% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

15. CE2 DEBT COLLECTION, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 22/04/2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L11628012L, me adresë në Tirane Rruga Papa Gjon Pali II, ABA Busines Center, Kati 12, me administrator Endrit Alikaj. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

16. Elektro-Servis, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 11/01/2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81313011R, me adresë në Tiranë, Farke SELITE Lagjja Selitë, Rruga Shkëlqim Fusha, Pallati Matrix Konstruksion Nr. 1, Kati 0 dhe +1, me administrator Julian Alvora. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 90% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

17. Elite Urban Development, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 19/12/2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62423019U, me adresë në Tiranë, Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 3, Kati 1, me administrator Dafina Keçi. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

18. Fashion Group Albania, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 04/04/2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51914011O, me adresë në Tiranë, Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare TEG, perballe hyrjes Violë., me administrator Elda Hysenbelli. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

19. Go Green, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 02/07/2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81911036L, me adresë në Tiranë, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati 89, Shkalla 1, Ap.33, me administrator Genci Beribashi. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

20. GREEN COAST, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 29/01/2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41329038D, me adresë në Tiranë, Rruga Tish Daija, kompleksi Kika 2, godina 3, kati 1., me administrator Armando Alicanaj. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

21. Green Coast 2, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 14/09/2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72115009L, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, kati 4, apartamenti 26., me administrator Çeljeta Apostol. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

22. ITD sh.p.k, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 18/12/1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61820049L, me adresë në Tiranë, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center., me administrator Enkeleida Salillari. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 49% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

23. Kid Zone, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 12/05/2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L11716007K, me adresë në Tiranë, Farke LUNDER Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, përballe hyrjes violë, rruga nacionale TiraneElbasan, Farkë, Lundër, Tiranë, me administrator Almarin Liço. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 90% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

24. MAK ELITE OFFICES, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 14/11/2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72316033S, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa nr 12, Kati 11, Zyra nr 1206, me administrator Altina Deliu. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

25. MARINA RESIDENCES VLORË, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 10/08/2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M12103049U, me adresë në Tirane Farke LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan, me administrator Ervin Baçaj. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 10% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

26. Milsped Albania, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 03/12/2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32409008B, me adresë në Tirane Kamez Rruga Gryka e Kaçanikut, godina e Parkut Logjistik, autostrada Tirane-Durres, km 5, prapa fabrikes se Coca-Cola, me administrator Klejvis Pengili. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 50% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

27. ON SOLUTIONS, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 13/10/2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M02219018E, me adresë në Tirane Rruga Reshit Çollaku, pallati Shallvareve, zona kadastrale 8380, numer pasurie 7/135+ 6 - 84,volumi 9, faqe 16., me administrator Aida Velaj. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

28. QENDRA TREGTARE UNIVERS, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 04/12/2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42411002K, me adresë në Tirane Kashar Autorstada Tirane Durres, km.7, QTU, me administrator Ida Hoxha. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

29. RETAIL PARK, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 13/03/2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71515042Q, me adresë në Tirane Farke LUNDER Godina Brunes Space, kati i 2-te, prane Qendra Tregtare TEG, perballe hyrjes Vjole Rruga nacionale Tirane-Elbasan, Farke, Lunder, Tirane, me administrator Mariola Radovani. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

30. RFZ Building, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 02/12/2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82405001V, me adresë në Tirane Kashar Qendra Tregetare Univers, Autostrada Tirane-Durres, Km 6., me administrator Arben Memo. Shoqeria eshte e çregjistruar pa likujdim dhe Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

31. Rolling Hills By the Lake, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 29/04/2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M01706031C, me adresë në Tirane Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa Nr.12, Kati 11 -te, Zyra nr.1206, Njesia bashkiake nr.2, me administrator Andi Muhametaj. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

32. SCAN, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 08/05/2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12312001A, me adresë në Tirane Rr "Aleksander Moisiu", Ish Kinostudio, godina e Kinofilmit, me administrator Vanova Strakosha. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

33. SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E), një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më date 08/08/2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L22022002F, me adresë në Tirane Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga "Dervish Hima", Pallati Ambasador 3 , kati 8~te, Ap. nr. 3 dhe 4, me administrator Vjola Kambellari. Shoqeria eshte e çregjistruar pa likujdim dhe Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

34. Spar Albania, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 01/04/2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51603008A, me adresë në Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane-Elbasan , Godina Brunes Space , perballe hyrjes Viole te Qendres Tregtare TEG, me administrator Elona Mema. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

35. Stella Mare, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 02/11/2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62309016P, me adresë në Tirane Park Gate, Rruga e Elbasanit, Kati 11-të, Apartamenti Nr. 80, me administrator Ivan Radosavljevic. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 50% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

36. TIRANA BUSINESS UNIVERSITY, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 29/05/2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01801024T, me adresë në Tirane Rruga e Kavajes, 1023, ish Parku, me administrator Artan Hoxha. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 30% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

37. Tirana East Gate, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 21/10/2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82231001H, me adresë në Tirane Farke LUNDER Qendra Tregtare TEG, Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, me administrator Milena Gjoni. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 88.1% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

38. Tirana Logistic Park, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më date 07/05/2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81715012B, me adresë në Tirane Kamez Autostrada Tiranë - Durrës Km. 5, Rruga Gryka e Kaçanikut, mbrapa fabrikës Coca - Cola., me administrator Irta Xhahysa. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

39. VALAMAR 2, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 09/12/2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M22422028L, me adresë në Tirane Njesia bashkiake nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr. 1206, Kodi Postar 1010, Tirane, Shqipëri, me administrator Matilda Qesja. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).

40. Wind Stream, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 10/11/2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M02402010A, me adresë në Tirane Rruga Vaso Pasha, P. 2, Shk. 2, Ap. 7/1, Kati 2-te, zip. 1019, Tirane, Shqiperi"., me administrator Adrist Stermasi dhe Stefan Galli. Balfin - Balkan Finance Investment Group zoteron 33.33% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.02.2023).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 28.12.2021, ne baze te kontratës se pengut mbi kuotat me Nr.5301 Rep., Nr. 3916 Kol, e lidhur midis “Balfin - Balkan Finance Investment Group” sh.p.k (penglënësi) dhe shoqërisë “BANKA e TIRANËS” sh.a, (pengmarrësi); Penglënësi lë peng kuotat e zoteruara prej tij në kapitalin e shoqerise “ALBANIAN ENERGY SUPPLiER” shpk.
Ndryshime
Shënime: Kompetencat e Administratorit: Administratori/et perfaqeson/jne ligjerisht shoqerine. Administratori ushtron te gjitha fuqite e administrimit te zakonshem dhe te jashtezakonshem te Shoqerise, ne perputhje me nenin 95 te Ligjit nr 9901. date 14 mars 2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar, dhe vendimet e Asamblese se Pergjithshme. Per me shume qartesi, Administratori/et, pervec kompetencave te parashikuara ne ligjin per shoqerite tregtare te sipershenuar, permes ketij Statuti, ka/ne te drejte vendimmarrrje: a. per krijimin e Joint Venture dhe bashkepunimeve te cilit do lloji qofshin, qe kane te bejne me investim, financimin, fitim te drejtash apo pjesemarrjesh ne projekte ekzistuese apo te reja me nje vlere te barabarte dhe me te vogel se 5.000.000 (pese milion) euro; b. per shitjen, blerjen apo shkembimin e pasurive te paluajtshme dhe nenshkrimin e kontratave te sipermarrjes ne lidhje me to te barabarte dhe me te vogel se 5.000.000 (pese milion) euro:c. per te angazhuar shoqerine, ne cilesine e kredimarreses, ne marredhenie kredie, perkundrejt institucioneve financiare te licensuara ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj, me tagra te plota dhe te pakufizuara, persa i perket shumave, kushteve, afateve te kredise si dhe ne pergjithesi per te angazhuar Shoqerine, me tagra te plota dhe te pakufizuara, ne amendimet e marredhenieve ekzistuese te kredimarrjes, perfshire por pa u kufizuar ne amendimin e shumave, kushteve dhe afateve, duke percaktuar ne cdo rast, lirisht, permbajtjen e kontratave apo akteve te lidhura me kredimarrjen e Shoqerise, duke pasur te drejte te nenshkruaje cdo kontrate te re kredie, amendim te kontratave ekzistuese te kredise, rinovim, riskedulim, ristrukturim, apo çdo dokument ose formular te kerkuar nga institucionet financiare, me te cilat shoqeria eshte ne marredhenie kredimarrje; d. per vendosjen e barreve apo kufizimeve mbi pasurite e luajtshme dhe/ose te paluajtshme te shoqerise ne favor te te treteve; e. per dhenien e garancive te cilit do lloji dhe angazhimin e shoqerise ne cilesine e garantorit dhe/ose dorezanesit (corparate guarantee) kundrejt te tjereve ne favor te te treteve:f. per te perfaqesuar shoqerine, me tagra te plota dhe te pakufizuara, permes votimit ne cdo mbledhje asambleje ku shoqeria paraqitet si ortak apo aksioner, duke vendosur lirisht menyren e votimit, pa asnje kufizim te lidhur me çeshtjet e ngritura ne keto mbledhje asambleje, perfshire por pa u kufizuar edhe vendimmarrjen me tagra te plota dhe te pakufizuara per ceshtje te njejta me ato te listuara ne pikat e mesiperme (c,d,e).
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1100, Kodi Postar 1010, Tiranë,Shqipëri

Adresa:
1) Tirane, Farke, SELITE Rruga "Shkëlqim Fusha", Pallati "Matrix Konstuksion" , Kati 1, Nr. Pasurie 104/81-N4, Volumi 26, Faqe 89, Zone Kadastrale 3292
2) Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 3, Apartamenti nr.17
3) Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane Elbasan, Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, perbale hyrjes Viole.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.01.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 01.08.2009
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 17.10.2008
Kontrate Pengu mbi Kuotat date 28.12.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 30.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 358 972 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 917 565 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 169 364 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 343 553 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 497 006 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 838 067 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 678 617 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 91 505 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 365 878 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 28 583 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:56 013 964 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:53 590 278 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:57 040 875 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 937 836 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 917 491 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 502 579 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:865 912 683,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 157 203 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 221 106 141,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 145 088 591,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P.Nikolli