Skip to content

Kepuca (Ish Prodhim Kepuca)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-05-15 09:47:05
JSON

NIPT: J64103024S
Administrator: Ilia Jatagani (Likuiditator)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim faqe këpucë me material porositës dhe këpucë për vend dhe eksport.
Emërtime të tjera Tregtare: KEPUCA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 19.01.1999
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 46 903 000,00
Numri i pjesëve: 46 903
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Elvin Lako; Nevila Drishti; Ardit Çollaku
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Në datë 25.07.2011: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.563 datë 25.07.2011, është miratuar “Nisja e proçedurave për përgatitjen e dokumentacionit për privatizimin e aksioneve shtetërore në shoqërinë Prodhim Këpuca Sh.a Korçë”, mbështetur në VKM Nr.119 datë 18.03.2000.

II-Në datë 07.02.2017: Në bazë të Urdhrit të aksionarit 448 datë 20.10.2014, është miratuar bashkimi me përthithje i shoqërisë “Trikotazhi” Sh.a Korçë nga shoqëria “Prodhim Këpuca” Sh.a Korçë. Bashkimi është realizuar në bazë të Marrëveshjes për Bashkim, datë 15.08.2015 dhe qëllimi është menaxhimi më i mirë i aktivitetit ekonomiko-financiar të shoqërive. Shoqëria e re e krijuar do të quhet “Këpuca” Sh.a Korçë me statut të miratuar në datë 01.09.2016.

III-Në datë 06.06.2017: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.5285 datë 01.06.2017, është miratuar prishja dhe shpallja e likuidimit të shoqërisë “Këpucë” Sh.a Korçë. Likuiditator i shoqërisë është emëruar Ilia Jatagani, njëkohësisht administrator i shoqërisë. Me miratimin e prishjes së shoqërisë, u ndryshua statusi nga “Aktiv” në “Shoqëri në likuidim e sipër”.
02.Në datë 19.09.2017: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr.6304/1 datë 14.08.2017 dhe Nr.7084 datë 30.08.2017, u miratua bilanci fillestar i likuidimit dhe sistemimi i veprimeve kontabël të likuidimit në të cilën gjëndja: e aseteve, llogarive të pagueshme, llogarive të arkëtueshme i kalojnë shoqërisë “Petrolalba” e cila është në proces likuidimi ndërsa llogaritë që nuk do të kenë mundësi të arkëtohen do të sistemohen me rezultatin.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë; Rruga "Midhi Kostani"; Zona e Pazarit 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Bashkimi me Perthithje Kepuca Sh.a Korce
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Prishja e Shoqerise (Likuidimi) Kepuca Sh.a
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 15.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -14 909 765,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -253 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 267 303,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -207 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -665 597,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -744 911,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -744 911,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 758 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 833 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -1 857 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -1 577 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: -1 715 118,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:300 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 999 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 289 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 796 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 093 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 051 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 359 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 148 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 030 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 814 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 808 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 840 666,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B