Skip to content

Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a (Ish Ujësjelles Kukes sh.a)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-05 09:43:30
JSON

NIPT: J67902228S
Administrator: Eduard Spahia
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/eve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura, shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre. Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiare apo tregtare që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09.11.1998
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 872 353 000,00
Numri i pjesëve: 872 353
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Majlinda Onuzi, Agron Hoxha, Eduard Spahia
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës; Lagjja Nr.3; Rruga "Mahmut Daci"; Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 42/103.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 05.02.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 66 653 613,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -9 009 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -4 586 532,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 310 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 031 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 639 232,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -48 371 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 018 893,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 812 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -108 783 106,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 594 643,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 67 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -3 406 246,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -1 148 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:143 590 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:60 317 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:57 983 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:57 107 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:47 782 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:45 227 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 39 656 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 42 158 084,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 35 395 169,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 40 484 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 39 983 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 44 087 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 35 773 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 36 650 205,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B