Skip to content

DESARET COMPANY

JSON

NIPT: J69102423Q
Administrator: Vladimir Metani
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme industriale,ushqimore,bime medicinale,blegtorale,pajisje e mobilim zyrash,sherbime, bar-restorant,hoteleri e turizem,sherbime spedicionale,tregtim karburanti e nenprodukte te tjera;ne fushen e transportit brenda dhe jshte vendit;mbareshtrim i pujeve,pyllezim e permiresime pyjore,sistemime malore,mbareshtimin e faunes,mbareshtimin e kullotave e livadheve,mbareshtimin e flores sporntane mjeksore,tanifere,mbrojtje nga semundjet demtuese dhe zjarret,nderim merementimi i veprave per sigurimin e ujit te pijshem ne kullota e livadhe,prodhime te dyta (esence e qymyr) trajtimi i sistemit ekologjik e te mjedisit,prodhimi e trajtimi i mobiljeve me korpuse te buta,tjegulla,ura me skelet druri e matalike;prodhime qeramike si tulla,tjegulla,fajanca resi,prodhime gerqele,çimentoje,llaçi,prodhime materiale bitumi si kartona,katerma,pasta nasikabituminoze,asfaltobeton,projekti ne fushen e ndertimit civil dhe ekonomik.Punime elektrike,hidraulike,termike,impjante per elektrike per gabina, transformatore dhe linja elektrik
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 1994
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron:
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Anëtarë Bordi: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Çorovode

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013