Skip to content

Ujesjelles kanalizime sh.a Skrapar (Ish- Ujesjelles Skrapar Sh.a)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-25 08:00:06
JSON

NIPT: J69102437J
Administrator: Sokol Çeçaj
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura si dhe të impianteve të pastrimit të tyre. Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Ujesjelles Kanalizime sh.a Skrapar
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 29.08.2001
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 309 491,00
Numri i pjesëve: 200 309
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Rudina Llango; Astrit Mustafaj; Sokol Çeçaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ne date 18.06.2019: Ne baze te Kerkeses Nr.1615/5 Prot, datë 03.06.2019, “Kërkesë për vendosje te masës së sigurimit tatimor”, nga Drejtoria Rajonale Tatimore Berat është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “Ujesjelles kanalizime sh.a Skrapar”sh.a, me NUIS (NIPT) J69102437J, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Çorovodë; Lagjja "Estref Caka", Rruga e Dëshmorëve, pranë Varrezave të Dëshmorëve; pasuria nr 11/164.

Faqja Web:
https://www.shuk.al/skrapar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 25.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -13 940 644,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -13 566 855,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -7 248 454,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 291 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -3 699 589,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -12 124 757,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -9 587 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 229 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -11 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -11 600 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -5 892 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -7 666 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -2 540 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -4 605 191,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 911 045,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:20 943 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:27 421 269,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:16 048 438,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 293 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:9 375 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 016 346,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 8 571 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 8 562 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 8 969 536,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 8 273 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 7 593 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 7 956 332,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 8 297 562,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B