Skip to content

ILIRIA HOLDING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-24 15:25:01
JSON

NIPT: J72118010F
Administrator: Shefqet Dizdari
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e investimeve per objektet e rendesishme te Republikes se Shqiperise ne fusha te ndryshme te ekonomise duke perfshire nxjerrjen,perpunimin dhe shitjen e mineraleve si dhe ne turizem.Kryerja e transaksioneve te ndryshme ne kuadrin e importeksportit shqiptar per çdo mall bujeqore e indrustriale,pasuri natyrore etj.Sjelljen ne Republiken e Shqiperise te mallrave te ndryshme te konsumit te gjere industriale.Per kete ne Shqiperi mund te çele njesi shitjeje te specializuara ne qytete te ndryshme te vendit,ku do te shitet me leke dhe me monedha te huaja te konvertueshme.Keto magazina mund te jene te organizuar nga organizata te ndryshme shqiptare ashtu edhe prone e vete shoqerise.Kryerjen e transaksioneve te ndryshme te tipit "Center Trade" ma mallra qe shkarkohen ne Republiken e Shqiperise, prekin kufirin e saj shteterore ose nuk prekin fare ate.Operacione tregtare ne rolin e komisionerit.Kryerjen e punimeve ndertimore dhe prodhimin e materialeve te ndryshme te ndertimit.Ushtrimin e veprimtarise se tij ne fushen e komunikacionit rrugore ajrore dhe detare ne vend dhe jashte.Kryerja e veprimtarise se hotelerise dhe turizmit.Organizimin dhe hapjen e farmacive per qarkullimin e barnave e medikamenteve si dhe perpunimin dhe pregatitjen e tyre sipas reçeprurave.Bashkepunimin dhe veprimtari te ndryshme kulturore duke perfshire organizim turnesh, brenda dhe jashte shtetit,filma artisike me pjesmarrjen e aktoreve te huaja duke perdorur ose jo mjediset e ndryshme artistike apo natyrore shteterore shqiptare dhe shitje audio e vidio kasetash ne tregun e jashtem. Krerjen e veprimtaris grafike e botuese me çeljen e shtypshkronjave, shtepive botuese , nxjerrjen e shtypjen e gazetave, botimin e librave, broshurave te ndryshme etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ILIRIA HOLDING
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/06/1997
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 708 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Skerdilajd Dizdari; Kastriot Shabani; Denis Dizdari
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 26.01.2012, me vendim te aksionerit te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 01.07.2021, me vendim te aksionerit te vetem, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 08.07.2021 me vendim te aksionerit te vetem, u vendos: Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne USD ( ne shumen 100.000 USD), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 24.01.2023 (107.08)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, ISMAIL QEMALI PALL FRATARIT

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.01.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Aksionesh date 16.08.2004
Kontrate Shitje Aksionesh date 17.03.2016
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja