Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Shefqet Dizdari
Rezultate gjithsej: 4

ILIRIA HOLDING

J72118010F
(Ne fushen e investimeve per objektet e rendesishme te Republikes se Shqiperise ne fusha te ndryshme te ekonomise duke perfshire nxjerrjen,perpunimin dhe shitjen e mineraleve si dhe ne turizem.Kryerja e trans)

Tirane ALL

C M A ALBANIA SH P K

K01401001O
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e çdo veprimtarie te lejuar nga ligji dhe/ose pjesemarrjen ne çdo veprim apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar dhe posaçerisht )

Tirane -6749400 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LAWOFFICE & INVESTIGATION

K81310029E
(Studio avokatie, Konsulence juridike. Organizim dhe kryerje te sherbime, te ndihmes juridike te shtetasve, organizatave apo Kompanive te ndryshme ne te gjithe sferat e administrates shteterore apo private, b)

Tirane 1039763 ALL

ADNR EXPLORATION (ADNR OIL & GAS EXPLORATION,DRILLING AND PRODUCTION)

L02127014I
(Kerkimi,zbulimi,nxjerrja,eksport-importi dhe shfrytezimi i burimeve te naftes dhe gazit natyror ne vendburimin e Amonices si çdo aktivitet tjeter biznesi qe ligji e nuk e ndalon.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni