Skip to content

S Y M B O L
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-16 11:28:01
JSON

NIPT: J81624003U
Administrator: Shqipe Dani
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve ne sektorin e veshmbathjes. Tregti, import-eksport, prodhim, perpunim e sherbime ne fushen e industrise ushqimore, materialeve te ndertimit, te industrise, artizanatit, farmaceutike, artistike etj. Projekte inxhinierike per linjat e perpunimit industrial, kerkime dhe studime te ndryshme ne fushen e fizibilitetit per zbatimin e projekteve te ndryshme dhe asaj te marketingut. Ndertime civile dhe industriale. Aktivitet ne fushen e veprimtarise turistike si agjensi turistike, akomodim te turisteve etj. Veprimtari ne tregti me pakice e shumice dhe sherbime. Transport mallrash e udhetaresh.Prodhim konfeksionesh.
Emërtime të tjera Tregtare: S Y M B O L
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/04/1998
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 450 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Jorgo Plaku, godina nr 1 ( Sukaj), kodi postar 1012

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.02.2022
Statuti fillestar i shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 18.05.2012
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 23.12.2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 44 527 746,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 108 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 312 329,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 525 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 55 307 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 27 903 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 010 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 569 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 17 209 380,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:139 772 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:104 563 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:95 548 738,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:117 053 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:133 518 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 79 577 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 75 811 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 70 233 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 65 710 266,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani