Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Saimir Bidaj
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

ARISA - KONFEKSION

J61828068L
(Import eksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve ne sektorin e veshmbathjes. Tregti, import-eksport, prodhim, perpunim e sherbime ne fushen e industrise ushqimore, materialeve te nderti)

Tiranë 61269720 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

S Y M B O L

J81624003U
(Import eksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve ne sektorin e veshmbathjes. Tregti, import-eksport, prodhim, perpunim e sherbime ne fushen e industrise ushqimore, materialeve te nderti)

Tirane 55307378 ALL

DERMAL AESTHETICS ALBANIA

L82110010O
(Trajtim estetik i fytyres dhe i trupit me makineri dhe me dore. Mjekesi estetike e fytyres dhe e trupit, manikyr, pedikyr dhe tatuazhe. Import - Eksport te pajisjeve dhe makinerive si dhe tregtim me shumice dhe)

Tirane ALL

Pro-Cons

M02327006B
(Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit dhe montimit ne godina banimi civile, industriale, bujqesore, turistike, shoqerore, veprave ujore, kanalizime te ndryshme, rruge ura e vepra arti, punime komunale d)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni