Skip to content

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP (Ish SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP, Ish S I G M A)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-04 14:49:32
JSON

NIPT: J91329003O
Administrator: Artan Pjetërnikaj, Klaidi Çitozi, Ervin Rali
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimi ndaj dëmeve dhe risigurime.
Emërtime të tjera Tregtare: SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/12/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 498 213 242,00
Numri i pjesëve: 39 627
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe eshte nje shoqeri e themeluar dhe qe ushtron aktivitetin e saj ne perputhje ne ligjet e Austrise, me seli ne adresen 30, 1010 Vjene, Austri, faks +43(0)50 350-9923375, perfaqesuar ne kete marreveshje nga Z. Martin Simhandl dhe Znj. Christine Dornaus (Sipas marreveshjes per shitjen e aksioneve, depozituar ne QKB ne daten 03.06.2009)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: VIG SERVICES SHQIPERI eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 22/12/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12426002N, me adrese Tirane, Rruga Dritan Hoxha, nr. 39/, me administrator Ilir Elmazi. SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.09.2021)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Sonja Raus, Christoph Rath, Michael Hack, Jonard Prodani, Peter Franz Hofinger, Shefikat Ngjela
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Shoqeri sigurimi jo - jete -
Çështje Ligjore: I. Bashkimi me perthithje
Me date 01.08.2014, u depozitua ne QKB projekt-marreveshja e bashkimit midis shoqërisë “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a (shoqëria përthithëse) dhe “Interalbania Vienna Insurance Group” sh.a (shoqëria e përthithur). Shoqeria e perthithur do te kaloje te gjitha aktivet dhe detyrimet tek shoqeria perthithese. Si pasoje e realizimit te bashkimit, aksionet e shoqerive do te kembehen automatikisht sipas raportit te meposhtem te kembimit te aksiioneve: 50.611 aksione te kapitalit te INTERALBANIAN do te kembehen me 1 aksion te SIGMA, pra raporti i kembimit do te jete 50.611 : 1. Pas bashkimit, kapitali aksionar i shoqerise perthithese do te ndahet mes aksionareve: VIENNA INSURANCE GROUP AG Weiner Versicherung Gruppe (89.05%), Shefikat Ngjela (1.23%), Shpresa Prodani (4.49%), Qemal Disha (3.73%), Rasim Disha (0.75%) dhe Idajet Kuka (0.75%). Bashkimi nuk do te kete pasoja mbi punonjesit e SIGMA.

II. Me date 23.10.2014, me ane te urdhrit Nr. 529-14 Regj, Nr.25075 Prot, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në pjesët/ kuotat e zotëruara nga dorëzanësja, Shefik Jasim Ngjela si administrator/ortak në shoqërinë “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” SH.A me NUIS (NIPT) J91329003O. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

III. Me date 10.01.2017, me ane te urdhrit Nr. 069/3 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Justitia, u vendos masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, me NUIS (NIPT) J91329003O.

IV. Me date 27.01.2017, me ane te urdhrit Nr. 234/3 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore JUSTITIA, u hoq masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e shoqerise “ Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group”, me NUIS (NIPT) J91329003O.

V. Me date 31.07.2018, me ane te urdhrit Nr.265 Regj, Nr. 1255 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.8931 Prot, date 31.07.2018 lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a, me NUIS (NIPT) - J91329003O, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

VI. Me date 09.08.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1255/1 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Real Bailiff Service Shpk, u hoq masa e sekuestros konservative, te vendosur me ane te shkreses Nr. 1255 Prot. date 31.07.2018, mbi aktivet e pales debitore SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP Sha, me NUIS (NIPT) J91329003O.

VII. Me date 26.11.2016, me ane te urdhrit Nr.4813 Prot, Nr.196-18 Regj, date 26.11.2016, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a, me NUIS (NIPT) - J91329003O, deri ne nje njoftim te dyte nga permbaruesi gjyqesor.

VIII. Me date 04.12.2016, me ane te urdhrit Nr.4834 Prot, Nr.196-18 Regj, date 04.12.2016, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a, me NUIS (NIPT) - J91329003O, të vendosur me anë të shkresës Nr.4813 Prot., datë 26.11.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE KOMUNA PARISIT,PAL.LURA,KATI.2

Adresa:
Durres, Terminali i trageteve nr. 1
Fier, R. ARIANITASI
Fier, Patos, "Lagjia e Re", prane Tirana Bank.
Lezhe, Lac, Lagjia Nr. 1, Rruga Martiret e Lirise, Pallati Nr. 123
Tirane, Kamez, Koder Kamez, prane Union Bank.
Korce, Dogana Kapshtice
Durres, PRANE KOLAUDIMIT
Shkoder, Rruga e Spitaleve, Zona Industriale prane Kolaudimit, Shkoder
Tirane, Bulevardi "Bajram Curri", Pall. Agimi, Shk.10, K.l, Ap.200.
Korce, Lagjia nr.9, Rruga Midhi Kostani, Prane City Center, nr 24
Fier, Lagjja "15 Tetori", prane Intesa San Paoolo Bank.
Elbasan, Lagjia "Syrja Dylgjeri", Rruga "Qemal Stafa", Nr.13/15,376-N2, Zona Kadastrale nr 8523.
Korce, Erseke, Sheshi Demokracia, nr 52/1
Durres, Lagja 3, Rruga Skenderbej, Stacioni i vjeter i trenit
Fier, Sheq i madh, prane regjistrimit te mjeteve
Tirane, Kavaje, Bulevardi Kryesor, Lagjja Nr.6, Rruga Ingrit Cara Nr.288
Korce, Pogradec, Lagjia nr 1, Rruga Reshit Çollaku, Pallati 49
Korce, Lagjja Nr.7, Rruga Floresha Myteveli, Pallati Nr.2/1, Kati II
Durres, Shijak, Lagjia Koder, Rruga Dum Alla, objekti nr.12/2
Tirane, Rruga "Medar Shtylla", tek Komuna Parisit
Shkoder, Bulevardi Skenderbeg, Rruga Marin Barleti, Pallati 162, Shkalla 3, Kati I, Apartamenti 2
Gjirokaster, Kelcyre, Permet,Kelcyre,Rruga “Josif Kano”,Zona kadastrale 2132,Nr pasurie 1/104+1-3.
Berat, Ura Vajgurore, Prane Qendres se Kontrollit Teknik
Berat, Ura Vajgurore, Lagjja 18 Tetori, rruga prane kolaudimit, zona kadastrale 3682, nr pasurie 2/613
Vlore, Sarande, Lagjia nr.1, Rruga ONHEZMI, nr 86
Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, prane DRSHTRR (ish kolaudimit), nr.22.
Lezhe, KRYQEZIMI TEK BANKA KURSIMIT
Tirane, Kamez, Zona Kadastrale 2066, Nr pasurie 89/23 6
Tirane, Bulevardi Zogu i Pare, Nr. 2/28, Prane Ministrise se Drejtesise
Korce, Lagjja 10, Bulevardi Rilindasit, nr.2, Zona Kadastrale 8561, nr.pasurie 1/290
Tirane, Rruga Komuna e Parisit, Zona Kadastrale 8270, Nr. Pasurie 6/475-N4
Berat, Ura Vajgurore, Lagjja 4 Shtatori, rruga Stanisllav Zyber, zona kadastrale 3682, nr pasurie 2/302
Shkoder, Dogane Muriqan
Fier, Lagjja 1 Maji, Rruga "Enriko Veizi", Objekti Nr.1
Korce, Bilisht, Lagjja Nr.3, Rruga Superstrada e Devollit, Nr.88
Tirane, Sheshi Willson, zk.8270, nr.pasurie 2/357-N5
Korce, Pogradec, Pika e kalimit kufitar QafeThane.
Vlore, Rruga Pavaresia, dyqan sip 80.13 m2, pasuria nr. 12/387-N11, zk 8602
Fier, Bulevardi Jakov Xoxa,Lagjia “Kongresi i Permetit”,nr.4.
Durres, Terminali i trageteve
Vlore, Pika Kolaudimit
Elbasan, Dogana Qafe Thane
Berat, Ura Vajgurore, Lagjja 4 Shtatori, prane Kolaudimit.
Berat, Lagjia Mangalem, Rruga Antipatrea Nr. 3/36-N6
Lezhe, Bashkia Lezhe, Rruga Kosova, Perballe Poliklinikes, nr.18
Fier, Lushnje, BULEVARDI KRYESOR
Korce, Lagjia 10, Bulevardi Rilindasit , Objekti Nr.77 , Hyrja 2
Durres, Fushe Kruje, Qender Fushe - Kruje, Rruga Kastrioti, Nr.pasurie N03/60, Zona kadastrale 1664
Gjirokaster, Lagjja "18 Shtatori", nr.pasurie 6/21, Zona Kadastrale 8541
Korce, Devoll, Pika e kalimit kufitar Kapshtice.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 04.09.2021
Statuti dhe akti i themelimit
Kontrate dhurim kapitali (aksionesh) 20.11.2006
Kontrate dhurimi kuotash date 26.09.2005
Kontrate shitje date 06.08.2003
Kontrate dhurimi date 21.06.2004
Kontrate per transferimin e aksioneve date 12.07.2006
Kontrate shitje kuotash date 10.04.2002
Vendim i Autoritetit te Mbikqyrjes Financiare date 30.08.2007
Kontrate shitje aksionesh date 10.04.2007
Kontrate shitje aksionesh date 12.08.2008
Marreveshje shitje aksionesh, depozituar ne QKB ne daten 03.06.2009
Procesverbali i mbledhjes se aksionareve date 02.09.2014 dhe Projekt Marreveshja e Bashkimit, depozituar ne QKB ne daten 01.08.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 145 421 739,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 149 515 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 123 849 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 66 489 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -699 035,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 55 335 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 124 270 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -259 494 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 47 342 205,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 630 574 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 764 889 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 161 964 739,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 136 246 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 121 099 757,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 853 223 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 583 606 351,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 255 078 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 472 302 209,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala