Skip to content

"ALBA"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-04 10:23:55
JSON

NIPT: J92227004L
Administrator: Besjan Xhemali
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport perpunim, paketim dhe shitje me shumice dhe pakice vajrash lubrifikante, aditiv, antrifiz, pjese kembimi, goma, bateri, materiale elektrike, si dhe kimikate te te gjitha llojeve, aksesore etj. Perfaqesimi i shoqerive te huaja, me eksluzivitetin e tyre per aktivitetet e sipercituara.Transport te mallrave per vehte dhe per llogari te te treteve, brenda dhe jashte vendit. Tregtimin e materialeve te ndertimit dhe materialeve elektrike. Kryerjen e analizave laboratorike ne fushen e lubrifikanteve per te trete ne laboratorin e shoqerise se tij. Zbatues i punimeve, projektues dhe kolaudues ne fushen e ndertimit. Perfaqesim ndermjetesim, lidhje kontratash ne emer dhe per llogari te firmave te tjera, vendase ose te huaja.
Emërtime të tjera Tregtare: "ALBA"
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/10/1999
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 376 600 000,00
Numri i pjesëve: 50 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Flamur Xhemali; Xhemile Xhemali; Alba Xhemali
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1., Vaqarr, Automjet Ford FCD Transit me targa AB 846 CV
2.Tirane, Vaqarr, Automjet Ford FCD Transit me targa AB 940 CV
3.Tirane, Vaqarr, Automjet Peugeot Partner me targe TR 2267 T
4. Tirane, Vaqarr, Automjet Ford Transit Connect me targe AA 698 PB
5. Tirane, Vaqarr, Automjet tip Peugeot Partner TR 2265 T
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr, DAMJAN-FORTUZ, Magazine prane Ures, Fshati Damjan-Fortuz

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.02.2022
Statuti fillestar i shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Statuti i Shoqerise
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 24.09.2008
Vendim i asamblese se zakonshme te ortakeve date 22.09.2015
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 02.11.2017
Vendim i asamblese se ortakeve date 24.07.2018
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 05.02.2019
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 12.08.2019
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 27.08.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 33 374 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 47 090 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 43 892 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 48 055 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 34 618 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 612 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 21 339 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 21 883 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 16 943 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 19 626 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 12 741 115,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 12 535 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 11 888 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:491 885 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:501 992 156,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:496 749 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:499 963 190,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:459 931 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:462 592 232,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 519 845 683,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 504 966 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 509 450 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 371 829 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 290 965 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 229 289 886,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani