Skip to content

"ALBA"

JSON

NIPT: J92227004L
Administrator: Besjan Xhemali
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport përpunim, paketim dhe shitje me shumicë dhe pakicë vajrash lubrifikante, aditiv, antrifiz, aksesorë etj. eksport import, përpunimin, paketimin, transportimin dhe tregtimin me shumicë ta naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, import-eksport e tregtim me shumicë e pakicë të pjesëve të këmbimit për automjete, materiale elektrike, si dhe kimikate të të gjitha llojeve. Përfaqësimi i shoqërive të huaja, me eksluzivitetin e tyre për aktivitetet e sipërcituara. Transport të mallrave për vete dhe për llogari të të tretëve, brenda dhe jashtë vendit. Për kryerjen e veprimtarisë së saj shoqëria do të hape njësi përpunuese paketuese dhe magazinuese, brenda dhe jashtë vendit, duke bashkëpunuar me persona fizik e 2 juridik vendas dhe të huaj. Tregtimin e materialeve të ndërtimit dhe materialeve elektrike. Kryerjen e analizave laboratorike në fushën e lubrifikanteve për të tretë në laboratorin e shoqërisë së tij.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22.10.1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 150 000 000,00
Numri i pjesëve: 50 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë Vaqarr VAQARR Automjet Fiat Dukato TR 3462 S Tiranë Vaqarr VAQARR Automjet Peugeot Partner me targë TR 2267 T Tiranë Vaqarr VAQARR Automjet Mercedes Benz Kamion me targë AA 923 PI Tiranë Vaqarr VAQARR Automjet Mercedes Benz, 313 CDI Sprinter me targë AA 851 ML Tiranë Vaqarr VAQARR Automjet Ford Transit Connect me targë AA 698 PB Tiranë Vaqarr VAQARR Automjet tip Peugeot Partner TR 2265 T Tiranë Vaqarr VAQARR Peugeot Boxer AA 542 BL.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1 - Për ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
DAMJAN-FORTUZ Magazine prane Ures, Fshati Damjan-Fortuz

Adresa:
Tiranë, Rruga Siri Kodra, Ish Frigoriferi, Nr.149 Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga Dritan Hoxha, Kulla Hawai Nr. 2, Kati I, Nr. 26

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 612 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 21 339 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 21 883 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 16 943 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:458 830 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 506 859 089,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015