Skip to content

UJESJELLESI FSHAT ELBASAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-20 10:34:04
JSON

NIPT: J93112216Q
Administrator: Ilir Ropi
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsumatorëve.
Emërtime të tjera Tregtare: UJESJELLESI FSHAT ELBASAN
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09.01.2002
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 701 835 017,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ilir Ropi; Bujar Kapaj(Kryetar); Serafin Papa
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 01.Në datë 28.05.2018: Është depozituar Projekt-Marrëveshja e Ndarjes e datës 08.03.2018 për ndarjen e shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Fshat” Sh.a Elbasan në shoqëritë pritëse: Sh.a“Ujesjelles Kanalizime Cërrik”, “Ujësjellës Kanalizime Belsh” sh.a dhe “Ujësjellës Kanalizime Elbasan Sh.a”. Qëllimi: Të bëhet një organizim më efektiv i aktivitetit të furnizimit me ujë pasi shoqëritë pritëse do të administrojnë ujësjellësat e fshatrave që janë nën juridiksionin e tyre.
02.Në datë 28.06.2018: Në bazë të Vendimit të Asambelsë Nr.03 datë 16.07.2018 është miratuar ndarja e shoqërisë në 3 shoqëritë pritëse dhe është miratuar Marrëveshja e Ndarjes datë 28.06.2018. Në këtë mënyrë shoqëria ka kaluar në statusin “Ç’rregjistruar pa likuidim”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan; Ujësjellësi Fshat Elbasan.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Marreveshja e Ndarjes se Shoqerise
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ndryshimi i Aksionarit
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 25.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -36 116 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -53 433 948,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -71 770 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -60 517 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -85 913 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 384 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -66 088 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 29 873 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -80 895 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: -3 872 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:57 159 174,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:122 028 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:119 912 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 111 661 999,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 106 704 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 101 381 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 87 267 863,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 82 824 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 108 187 958,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 191 345 786,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B