Skip to content

QENDRA BALNEARE DIBER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-13 10:00:13
JSON

NIPT: J97005702A
Administrator: Lavdrim Qamili
Objekti i Veprimtarisë:
Emërtime të tjera Tregtare: QENDRA BALNEARE DIBER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/12/1999
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 16.06.2023, me anë të shkresës Nr. 474/5 Prot, datë 16.06.2023 për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “QENDRA BALNEARE DIBER” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- J97005702A, me perfaqësues ligjor LAVDRIM QAMILI. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber Peshkopi Llixhat

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli