Skip to content

PORTAT E FATIT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-21 14:46:22
JSON

NIPT: K01913002F
Administrator: Agron Rodi; Aldi Kuzmi
Objekti i Veprimtarisë: Organizim i lojrave te fatit,i lotos.konkurs i parashikimeve te sporteve,llotaria e numrave dhe llotari e çastit.
Emërtime të tjera Tregtare: PORTAT E FATIT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/04/2000
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Francë
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 08.08.2012, në bazë të urdhrit Nr. 22551 Prot., leshuar nga shoqeria "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, u urdhërua: vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet/kuotat qe debitori z. Aleksander Kristo Kalivopulli zoteron ne shoqeri te regjistruara. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.
Kreditori: Banka e Tiranës; Objekti: Kthim Shume.

II. Me datë 25.02.2013, ne bazë të Urdhrave Nr.04839 Prot, Nr.096-13 Regj dhe Nr 04891 Prot Nr. 095-13 Regj, leshuar nga shoqeria "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, u urdhërua: vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat qe debitori z. Aleksander Kristo Kalivopulli zoteron ne shoqeri te regjistruara. Aktivet/kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.
Kreditori: Banka Credit Agricole Shqipëri; Objekti: Kthim Shume.

III. Me datë 16.02.2015, në bazë të Urdhrit Nr. 1536 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G BAILIFF’S SERVICES”, drejtuar QKB, u urdhërua: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “LLOTARIA PORTA E FATIT” sh.p.k., me NUIS (NIPT) K01913002F, me përfaqësues ligjor z.Agron Rodi dhe z.Aldi Kuzmi, për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim Gjyqësor Nr.3165, datë 23.05.2005, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane DERVISH HIMA P 11 KATESH

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Urdher per Venien e Sekuestros, date 08.08.2012
Urdher per Venien e Sekuestros, date 25.02.2013
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.03.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli