Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Aleksandër Frangaj
Rezultate gjithsej: 9

Mbi 1000000 Fitim 2015

TV KLAN (Ish "MEDIA 6")

J71413001L
(Veprimtari ne fushen e mediave televizive. Ai perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te desti)

Tiranë 118451671 ALL

PORTAT E FATIT

K01913002F
(Organizim i lojrave te fatit,i lotos.konkurs i parashikimeve te sporteve,llotaria e numrave dhe llotari e çastit.)

Tirane ALL

SATELIT + SH.A.

K42317010E
(Shtija dhe blerja e te drejtave televizive, filmave, programeve, cikleve, aktiviteteve te ndryshme sportive, publicitet dhe marketing ne fushen e reklamave, te auditimit spoteve publicitare, publikim, prodhi)

Tirane ALL

M E D I A 66

K51929001N
(Prodhime televizive,publicitete,ne fushen e prodhim muzike,audio-video,etj. Bar, kafe, restorant.)

Tirane -15490739 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AN.NIK

K72214001N
(Ndertime objektesh, te llojeve te ndryshme me konstruksion druri metali etj.)

Tirane 105959727 ALL

ALIAS DEVELOPMENT

L61810012B
(Kryerja e veprimtarive te ndryshme te ndertimit dhe rikonstruktimit, si, por pa u kufizuar ne: kryerja e ndertimeve industriale, hidraulike, te turizmit, infrastruktures, ne ndertimet e banimit, ne fushen e )

Tirane ALL

ALBANIA 2017

L71605063O
(Ndertim dhe Projektim. Importi- eksporti, shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile, veshjeve te te gjitha llojeve, shitja me shumice e pakice e mallrave industriale e ushqimore. Tregtimi i artikujve )

Tirane ALL

AS CONSTRUCTION

L91909020Q
(Investime ne fushën e pasurive te paluajtshme dhe ndërtimit; Projektim, mbikëqyrje dhe zbatim i punimeve ndërtimore te çfarëdolloj. Ofrimi i shërbimeve te konsulencës ne fushën e menaxhimit dhe mark)

Tirane ALL

IREA.AL

M21912053B
(Objekt i aktivitetit te shoqerise eshte: tregtar, dhenie-marrje me qira pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, ndermjetesim, import -eksport, organizimi i te gjitha aktiviteteve kulturore, artistike, sporti)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni