Skip to content

JOY - TRAVEL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-11 11:05:37
JSON

NIPT: K11308002J
Administrator: Rudina Kashari
Objekti i Veprimtarisë: Hapjen e agjencive turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e turizmit; Veprimtari tregtare në Fushën e turizimit, hoteleri. organizim dhe kryerje të shërbimeve të agjencisë për veprimtari turistike brënda dhe jashtë vendit; Shërbime të ndryshme në fushën e studimeve, marketingut dhe fusha të tjera të ngjashme; " Agjenci Transporti Nderkombetar Udhetaresh". Transport te mallrave e udhëtarëve urban, interurban dhe ndërkombetar. Hapjen e një rrjeti lokalesh, bar kafe, fast-foode-sh apo të tjera si këto të cilat nuk janë përmendur shprehimisht por përfshihen në kategorinë e lokaleve. Ato do të vendosen në ambientet e pikave të nisjes së autobuzeve me qëllim ofrimin e një shërbimi cilësor dhe bashkëkohor për udhëtaret apo dhe për kliente të tjerë që dëshirojnë që ti frekuentojnë ato. Shoqeria ka të drejtë të ushtrojv veprimtarinë e saj brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë, në fushen e import - eksportit me shumicë dhe me pakicë, të mallrave industrialë, ushqimore, konfeksioneve etj . Shoqeria ka të drejtë të hapë degë, agjenci apo filiale brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë të cilat keto të fundit kanë të drejtë të kryejnë te njejtin aktivitet si ai qe ushtron Shoqeria "Joy Travel" Sh.A te pasqyruar ne te gjitha aktet e shoqerise. Shoqeria "Joy Travel" Sh.A., filialet, deget apo agjencitë e saj, kanë të drejtë të marrin dhe japin me qera, nënqera, huaperdorje, enfiteoze etj, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke nënshkruar kontratat përkatëse për këto pasuri në përputhje më ligjet perkatëse. Zbatim, projektim te ndertimeve civile, ekonomike, punime dheu, sistemime, taracime, betoni e beton arme, ndertime civile e turistike, rrugesh, punime karpenterie, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: JOY - TRAVEL, Bon Bon
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04.10.1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 32 843 430,00
Numri i pjesëve: 32 843
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Florian Peri, Kristino Kromidha,Klajd Nano
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë Tiranë Tiranë Autobus,Marka IVECO FIAT,Tipi f 11,Targa TR 64 46 j. Tiranë Tiranë Tiranë Autobus,Marka Mercedes Benz,Tipi 613035,Targa TR 66 98 P. Tiranë Tiranë Tiranë Autobus,Marka Mercedes Benz,Tipi 613,Targa TR 66 89 P.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.1 - Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve
Ndryshime
Shënime: Ne date 07.10.2019, sipas vendimit te asamblese se aksionereve, eshte vendsour ndryshimi I antareve te keshillit mbikqesyres, eshte larguar Emin Barci dhe emeruar Klajd Nano.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë BRENDA STADIUMIT SELMAN STERMA

Adresa:
Tiranë Farke LUNDER Lagjja Lunder, Rruga Rezervat e shtetit dhe Rruga e Vilave. JOY RESIDENCES

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 11.01.2022
Dokumenta te ndryshem nder vite
Vendimi i asmablese se ortakeve, date 24.11.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 10.12.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 20.04.2017
Vendimi i asamblese se aksionereve, date 09.06.2017
Vendimi i asamblese se aksionereve, date 07.10.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra FInanciare 2014
Pasqyra FInanciare 2015
Pasqyra e performances 2016
Pasqyra e performances 2017
Pasqyra e performances 2018
Pasqyra e performances 2019
Pasqyra e performances 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 158 127 581,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 518 179,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 187 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 318 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 585 197,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 703 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 850 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 885 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 737 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 18 938 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 17 020 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:410 510 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:121 522 209,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:123 678 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:81 702 244,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:14 591 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:29 180 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 850 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 51 755 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 90 942 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 99 998 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 93 708 395,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : I.Cara