Skip to content

TEATER TV STUDIO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-02 11:46:49
JSON

NIPT: K22224001M
Administrator: Dritan Sulaj (Likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime te konsulences ne fushen e teknologjise se informacionit. Sherbime te mbeshtetjes teknike dhe mirembajtjes se sistemeve te teknologjise se informacionit. Sherbime ne fushen e programimit dhe portaleve online, eecommerce etj.Projektim dhe instalim infrastrukture teknike per laboratore mesimore, auditore, salla konferencash, etj. Servis ne funksion te sherbimeve te riparimit dhe mirembajtjes.Projektim dhe instalim infrastrukture teknike per studio TV, skena teatrale etj. Tregtim dhe montim te pajisjeve elektronike, elektromjeksore dhe elektrike. Import, shitje dhe montim pajisje elektrike,elektroshtepiake, pajisje audio, video, Prodhim dhe shperndarje te filmit artistik, vizatimor dhe dokumentar brenda dhe jashte vendit. Import, shitje dhe montim te pajisjeve kompjuterike, elektronike/informatike, telekomunikacionit, sisteme vezhgimi, akses kontrolli, sisteme konference dhe video-konference, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: TEATER TV STUDIO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/02/2006
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 23.06.2020, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne Shoqeri ne Likuidim e Siper.

II. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 22.10.2020, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga Shoqeri ne Likuidim e Siper ne te çregjistruar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Besim Imami, Banese Private nr.78.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -709 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 836 190,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 005 685,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 293 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 618 524,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 431 185,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -987 632,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 328 741,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 004 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 122 925,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 933 530,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 193 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:204 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:150 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:262 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 903 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 259 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 440 241,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 8 449 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 15 065 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 19 079 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 19 312 966,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 9 280 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 11 575 909,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : L.Kanani