Skip to content

O.E.S DISTRIMED (Ish O.E.S)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-06 15:04:45
JSON

NIPT: K31520054N
Administrator: Orjada Jaho, Ermal Rizaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim te pajisjeve dhe materialeve me perdorim mjeksesor, laboratorik, parafamaceutik, farmaceutik, implante mjekesore aktive dhe jo aktive, kite reagente dhe materiale konsumi mjekesor dhe laboratorik, pajisje laboratorike, analitike, diagnostike e kerkimore, pajisje spitalore, mjekesore, elektromjekesore, fizioterapike, elektronike, te ndryshme, pajisje dhe kabinete dentare si dhe materiale konsumi dentar, shitja e tyre me shumice dhe pakice, instalimi, sherbimi, mirembajtja dhe servisi i tyre. Hapje depo farmaceutike, farmaci, klinika mjekesore, laboratore analizash, spitale, depo veterinare, ..etj. Tregtim te artikujve te ndryshem industriale, veterinar, bujqesor, ushqimor, kancelari, materiale per perdorim ne fushen e shendetsise, admninistrim dhe menaxhim spitalesh. Projektim, furnizim, instalim dhe mirembajtje per pajisje dhe sisteme te kontrollit te trafikut ajror dhe aeroportuale, pajisje dhe sisteme te kontrollit te aksesit te vezhgimit te mbikeqyrjes se alarmit dhe shuarjes se zjarrit, sisteme te telekomunikacionit dhe aplikime software, furnizim dhe instalim i pajisjeve dhe materialeve ushtarake dhe mallrave per perdorim te dyfishte, material dhe sisteme mbrojtje aktive nga mbitensionet, kushtet atmosferike, sizmike etj.
Emërtime të tjera Tregtare: O.E.S DISTRIMED
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.03.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 423 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Makina me targe AA 526 SL
2) Tirane, Makina me targe AA 118 SM
3) Tirane, TR 1378 N
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit
Raport mbi rritjen e kapitalit 06.06.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 03.12.2018
Vendim i asamblese se ortakeve 20.11.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.06.2016
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 02.12.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 13.05.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 179 649 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 117 767 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 124 371 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 101 078 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 92 618 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 62 564 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 55 534 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 58 420 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:751 469 226,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:584 875 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:688 993 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:480 437 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:458 621 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 346 324 968,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 263 200 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 256 114 677,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala