Skip to content

Albsig (Ish ALB - SIGURACION)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-01-24 10:32:11
JSON

NIPT: K42108801C
Administrator: Muharrem Bardhoci
Objekti i Veprimtarisë: Sigurime për dëme.
Emërtime të tjera Tregtare: Albsig
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/03/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 879 460 000,00
Numri i pjesëve: 879 460
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Albsig Jetë, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 02.08.2019 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L92019017V, me adrese Tirane, Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001, me administrator Ervin Spahiu. Albsig sha zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ilda Muçmataj, Arben Breshani, Shefqet Kastrati
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Shoqeri sigurimi jo - jete -
Çështje Ligjore: I. Me date 19.05.2014, me ane te Urdherit Nr.197 Prot., Nr.32 Regj, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “LEKE DODAJ", u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat apo aksionet qe debitori zoteron ne shoqeri.

II. Me date 17.06.2014, me ane te Urdhrit Nr.271 Prot, Nr.32 Regj, "Për Heqje të masës së sekuestros", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Lekë Dodaj, u urdherua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të heqë masën e sekuestros konservative në llogarinë, depozitat apo kredi të tretët, në emër të debitorit Kompania e Sigurimeve "ALBSIG" sha, regjistruar me NIPT K42108801C, masë e cila është urdhëruar me anë të shkresës Nr.195 Prot, 32 Regj, datë 19.05.2014 të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Lekë Dodaj.

III. Me date 12.08.2014, me ane te Urdhrit Nr.37/5 Prot., Nr.37 Regj "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Studio Përmbarimore “SPEED SOLUTION”, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë “ALB-SIGURACION” sh.a., me NUIS (NIPT) K42108801C.

IV. Me date 12.08.2014, me Vendim Nr.301 te Gjykates se Larte, u vendos pezullimi i ekzekutimit te vendimit Nr.485, date 04.06.2014, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe, lene ne fuqi me vendimin Nr.816, date 18.03.2014, te Gjykates se Apelit Shkoder.

V. Me date 21.08.2014, me Vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr.743 Akti "Për Sigurimin e Padisë", u vendos pranimi i kërkesës së kërkuesit Shoqëria e Sigurimeve "Alb - Siguracion" sh.a dhe marrjen e masës së sigurimit, duke hequr sekuestron konservative mbi të gjitha bankat e nivelit të dytë dhe QKR të vendosura me urdhërin Nr.37/3 Prot, datë 12.08.2014 dhe urdhërin Nr.37/5 Prot, datë 12.08.2014 të Përmbaruesit Gjyqësor Ardit Hajdini. Brenda datës 04.09.2014 duhet të paraqitet kërkesë - padia e themelit të kësaj çështjeje me objekt Kundërshtimi i veprimeve përmbarimore Urdhër Nr.37/3 Prot, datë 12.08.2014 "Vendosje sekuestro konservative" drejtuar bankave të nivelit të dytë dhe Urdhër Nr.37/5 Prot, datë 12.08.2014 "Vendosje Sekeustro Konservative" drejtuar QKR.

VI. Me date 16.03.2018, me ane te Urdherit Nr.504 Prot, Nr.1634/1 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.3214 Prot, date 20.03.2018, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga subjekti “ALB - SIGURACION” sh.a., me Nuis (Nipt)- K42108801C.

VII. Me date 20.03.2018, me ane te Urdherit Nr.522 Prot, Nr.1634/1 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.3258 Prot, date 21.03.2018, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative aksionet e zoteruara nga subjekti “ALB - SIGURACION” sh.a., me Nuis (Nipt)- K42108801C, bllokuar me shkresen Nr.504 Prot., Nr.1634/1 Dosje., datë 16.03.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Barrikadave, (Pallatet 9 Katëshe) Nr.1001

Adresa:
• Lezhe, Laç Z.k. 1768, nr. pas. 127/2, vol. 12, fq.151, Rethi Kurbin, fshati Gjom ne Laç
• Diber, Maqellare, LAgjia Qender, Rruga Maqellare - Dogane, Ndertesa ne Zonen Kadastrale 2592, Pasuria Nr. 465, Kati i pare.
• Fier, Pika e Kolaudimit Fier.
• Tirane, Lagjja nr.8, Rruga "Ferit Xhajko", Ndertese 1 kateshe, Zona Kadastrale Nr.8360, Nr.Pasurie 3/408
• Durres. Lagjja 14, Rruga e Tiranes, Ura e Dajlanit, Kastrati Center Karburant, Kati II-te
• Tirane, Rruga Dritan Hoxha, Blloku i pallateve Gintash, Laprake (ne krahe te Intesa San Paolo)
• Fier, Lagjja Kastriot, Z.K 8534, Nr.Pasurie 4149+1-2/1, vol, fq.6 Ap me Sip.20.6 m2, shk.1, K.1, Ap.2/1 4
• Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha, tek Karburant Kastrati, ne rreth-rrotullimin e Blv. Zogu i Zi, prane Ring Center.
• Kukes, LAGJA E RE
• Tirane Kashar YZBERISH Unaza e Re, Rr.Tom Plezha, Konfort Konstruksion, pallati 1, dyqani 10.
• Korce, BULEVARDI REPUBLIKA
• Berat, Ura Vajgurore , Kolaudimi.
• Elbasan, Lagjja 28 Nentori, Rruga Tasim Ciftja, afer shkolles Jorgji Dilo • Gjirokaster, Rruga Nacionale "Gjrokaster-Kakavije" vendodhja Haskove
• Berat, LAGJA JANI VRUHO
• Shkoder, Bulevardi "Skenderbeu", zona kadastrale nr.8594, Lagjia "Ndoc Mazi", nr.pasurie.5/4-n2, Pall.176
• Fier, Lushnje, Lagjia Loni Dhamo, Ndertese 1 Kateshe tek Ish Posta e Vjeter
• Diber, Maqellare, Lagjja Doganë, Rruga Bllatë-Maqellarë, Objekti Nr.12 tek Dogana
• Durres, Lagjja 17, rruga Deshmoret, hyrja e Durresit, nr pasurie 5/430, zona kadastrale 8513
• Shkoder, Puke, Rruga "Ymer Puka, pallati Nr. 35"
• Fier, Lagjia Konferenca e Pezes, Rruga "Dervish Hekali", Godina Bar Center, Kati 1
• Tirane, Rr. "Pjeter Bogdani", Shk.1, Ap.2, Pallati 9/1, Lagjia 5
• Fier, Z.K. 8532, Nr. pasurie 2/255 +1 - 1, Vol.27, fq.107, apartament me sip. 206m2 me vendodhje zona "Sheq I Madh"
• Tirane, Njësia Bashkiake nr.10, Rruga "Kongresi i Përmetit", pallati 81, shk.2, kati 1, ap.9/1
• Shkoder, Rruga Gjylbegaj Nr. 1, Zona Kadastrale 8591, Pasuria Nr. 2/988
• Vlore, Lagjja "Pavaresia", S.Zotaj, Pallati 458, Shk.1
• Berat, Lagjja Çlirimi, Rruga Baki Gjebrea, Godinë 2 Katëshe, Kati 1, pranë DRSHTRR (Patentat)
• Diber, Peshkopi, Z.K.2932, Nr. pas. 20/290 - N1, 5 vol. 7, fq.55, njesi me sip. 22.20.m2, rrethi Diber, qyteti Peshkopi.
• Diber, Maqellare, Lagjia "Dogane", Rruga "Bllate - Maqellare", Objekti Nr. 12 tek dogana, Diber, Maqellare
• Tirane, Kavaje, Lagjia 1
• Elbasan, Rruga Luigj Gurakuqi, Hotel SKAMPA, kati i 2-te, ambjenti nr.01.
• Gjirokaster, Lagjja 18 Shtatori, ne hyrje te qytetit Gjirokaster, Zona Kadastrale 8541, me nr.Pasurie 6/110, Ndertese 1 kateshe, 1/1.
• Vlore, Sarande, LAGJIA NR.1
• Durres, Lagjja nr.4, Rruga Egnantia, nr.26
• Tirane, Rr. "Muhamet Gjollesha" njesi me siperfaqe 30m2 tek Karburant "Kastrati", ne rreth-rrotullimin e Blv. "Zogu I Zi", prane Ring Center
• Tirane, Rr.Emin Duraku, me Nr.Pasurie 1/377-N5, lloji i pasurise "Njesi", ne z.kadastrale 8270, • Vol.96, Fq.153, 85m2
• Shkoder, Zona kadastrale nr. 8593, nr. pasurie 8/63, vol. 47, fq.39. Sip. totale 570.00 m2, rruga "Pal Engjelli" prane Drejtorise te Transportit Rrugor
• Lezhe, Hotel Turizmi, Uldedaj LISS
• Tirane, “Bulevardi Gjergj Fishta”, godina 6-kateshe, kati 2-te, nr pasurie 6/262+6+1, zon.kad nr.8220
• Durres, Rruga Skenderbeu, Lagjia Nr.3, ZK.8514, nr.pasurie 3/317,vol. 18, faqe 11
• Elbasan, LIBRAZHD, Prrenjas, Lagja nr.1, zona kad.2446, nr.pasurie 8/397
• Korce, Pogradec, Rruga ‘RESHIT ÇOLLAKU’ L.2 , nr.pasurie 4/19-N1, zon.kad. 8582
• Shkoder, Bulevardi "Zog 1", Parruce, Kulla C, kati perdhe i nderteses me dy kateshe. Nr.pasurie 2/788-N2, Zona Kadastrale 8594
• Korçe,Rruga Vasil, Tromara, nr. pasurie 2/12-ND, zone kad. 8561, vol.47, faq 196

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.11.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate per shit-blerje te aksioneve date 12.06.2014
Kontrate per shitjen e aksioneve date 15.11.2013
Kontrate per shitjen e aksioneve date 11.02.2014
Kontrate dhurimi kuotash date 23.05.2004
Kontrate shit-blerje 23.03.2004
Kontrate per shitjen e aksioneve date 18.04.2006
Kontrate per shitblerjen e aksioneve date 18.12.2008
Kontrate dhurimi 21.04.2011
Vendimi per miratimin e ndryshimit te statutit si pasoje e zmadhimit te kapitalit, date 25.11.2009
Marreveshje per zoterimin pasive te aksioneve, date 21.06.2013
Kontrate shit-blerje aksionesh 03.06.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.01.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 363 214 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 287 132 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 193 150 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 190 810 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 142 311 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 110 147 994,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 118 250 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 136 924 988,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 92 973 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 51 117 927,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 62 137 809,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 111 833 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 649 609 126,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 227 490 512,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 222 263 716,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 076 872 593,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 759 961 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 452 397 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 019 756 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 806 053 123,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 675 897 108,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 688 113 128,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli