Skip to content

SATELIT + SH.A.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-22 08:36:26
JSON

NIPT: K42317010E
Administrator: Zef Ndreka
Objekti i Veprimtarisë: Shtija dhe blerja e te drejtave televizive, filmave, programeve, cikleve, aktiviteteve te ndryshme sportive, publicitet dhe marketing ne fushen e reklamave, te auditimit spoteve publicitare, publikim, prodhim programesh te ndryshme tematike, televizive pa kufizim, me qellim shitjeje, veprimtari ne fushen e eksport importit, si tregtim te programeve televizive, kinematografike, tregtim me shumice e pakice, te paisjeve elektronike dhe dixhitale "HI-FI), videokaseta, kompaktdisqe, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: SATELIT + SH.A.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/09/2004
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Francë
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “MEDIA 99”, eshte shoqeri aksionere e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 15/05/2000, me NUIS K21817006K, me seli qendrore ne Tirane Rruga "Vllazen Huta",Pallati Vila Park,shkalla 1,kati 1,apartamenti 2. Ortakët e shoqërisë janë Agim Zeqo, Arben Ismailaga dhe Ardian Takaj. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2023)

II. “TELEVIZIONI ARBERIA”, eshte shoqeri aksionere e se drejtes shqiptare, e themeluar me date 04/10/1999, me NUIS K11807009G, me seli qendrore ne Tirane PALLATI KULTURES, me administrator Estela Dashi. Ortakët e shoqërisë janë Antoni Bechelev, Ardian Takaj dhe shoqëria “Apace Media Albania”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri më datë 21.03.2023
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Agim Zeqo; Artan Sevrani; Marsel Skëndaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 05.02.2019, në bazë të urdhrit Nr.289/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Justitia, u urdhërua: Vendosja e menjehershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e pales debitore shoqeria “SATELIT + ” sh.a, me NUIS (NIPT) - K42317010E.
Kreditori: Albtelecom sha; Objekti: Kthim Shume.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane DERVISH HIMA 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 11.05.2006
Kontratë Shkëmbimi aksionesh datë 11.05.2006
Urdher per Venien e Sekuestros, date 05.02.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.03.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli