Skip to content

XHELDAZ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-12 08:45:41
JSON

NIPT: K46801001R
Administrator: Xhemal Dara
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport transport dhe tregetim me shumice e pakice te naftes, gazit, dhe nenprodukteve te tyre, vajrave baze e perpunimit te tyre, lubrifikanteve, filtrave, gomave e pjeseve te kembimi per automjete dhe autoservise. Amballazhimin e vajit lubrifikant, alkoolit te frenave, ujit te distiluar dhe Antifrizes per automjete.
Emërtime të tjera Tregtare: XHELDAZ
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13/05/2004
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 15 236 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Besim Hasani; Elhaida Dara; Zogë Dara
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I.Sipas Urdherit nr.118-13 Regj., nr.06147 Prot., date 11.03.2013 te shoqerise "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k. eshte vendosur: masa e sekuestros konservative ne kuotat e pales debitore Xhemal Dan Dara prane: Shoqerise "XHELDAZ" sh.a. me NIPT K46801001R, si dhe mbi kuotat qe Xhemal Dan Dara zoteron ne shoqerite e tjera te regjistruara. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

II. Sipas Urdherit Nr.118-13 Regj., nr.23185 Prot., date 11.06.2013 te shoqerise "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, eshte vendosur : heqja e mases se sekuestros konservative nga kuotat e pales dorezanese Xhemal Dan Dara ne shoqerine "XHELDAZ" sh.a, me NIPT K46801001R, sekuestro e cila eshte vendosur ne zbatim te shkreses Nr.06147 Prot., date 11.03.2013.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Berdice, Berdice e Mesme,prane kalcetos

Adresa:
Tirane, Njesia Administrative nr.9, Rruga Mahmut Fortuzi, godine 10-kateshe, kati i I-re, nr.31

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.01.2022
Statuti fillestar i shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Statuti i Shoqerise
Vendim i aksionerit te vetem te shoqerise date 27.02.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 873 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 945 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 460 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 452 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 720 264,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 120 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 909 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 368 730,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 264 328,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 808 815,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 855 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 389 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 070 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 750 634,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:40 855 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:38 612 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:34 405 287,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:38 546 684,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 26 889 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 33 362 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 32 347 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 28 088 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 29 403 926,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 13 899 529,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani