Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Xhemal Dara
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

XHELDAZ

K46801001R
(Import eksport transport dhe tregetim me shumice e pakice te naftes, gazit, dhe nenprodukteve te tyre, vajrave baze e perpunimit te tyre, lubrifikanteve, filtrave, gomave e pjeseve te kembimi per automjete dhe )

Shkoder 2120068 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni