Skip to content

Fashion Group Albania (ish "M.Z. FASHION")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-18 10:23:11
JSON

NIPT: K51914011O
Administrator: Redon Sholla
Objekti i Veprimtarisë: a. importi - eksporti.shitja me shumice e produkteve tekstile, veshjeve dhe aksesoreve te te gjitha llojeve.
b.celja dhe administrimi i pikave te tregtimit me pakice te produkteve tekstile,veshjeve dhe aksesoreve te te gjitha llojeve nen frachising apo nen marken/at e saj;
c.shitja me shumice e pakice e mallrave industriale dhe jo ushqimore;
d.shitja,blerja.dhenia me qira e pasurive te paluajtshme. e.transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit.
f.manaxhimi i qendrave tregtare, bareve, restoranteve.
g.shitja me shumice dhe/ose pakice, edhe nepermjet platformave online e produkteve tekstile, veshjeve dhe aksesoreve te te gjitha llojeve.
Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie apo transaksioni tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprimeve tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Fashion Group Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/04/2005
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 55 657 500,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 18.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2021, terhequr nga QKB date 18.04.2023, Pronar perfitues te subjektit “Fashion Group Albania”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper janë:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “Fashion Group Albania”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.06.2009.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare TEG, perballe hyrjes Violë.

Adresa:
I. Tirane Farke Njesia Administrative Farke, women'secret, TEG, Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, Qendra Tregtare TEG
II. Durres Durres Dyqani Carpisa Durrës, Rruga Egnatia, Lagjja Nr.4, pranë Flagship Center, Durrës.
III. Tirane Kashar Autostrada TiraneDurres, Km.6, Qendra Tregtare Univers, Kati 0, Dyqani Carpisa
IV. Tirane Farke Rruga Nacionale TiraneElbasan, Km 3, Magazina TEG, kati -1
V. Tirane Cortefiel, Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, Qendra Tregtare TEG
VI. Tirane Kashar Autostrada Tirane - Durres Km 6 Dyqani ''GEOX''
VII. Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, Km.6, Qendra Tregtare Univers, Dyqani Okaidi.
VIII. Tirane Kashar Autostrada Tirane - Durres, Km. 6, Qendra Tregtare Univers, Dyqani Women Secret QTU
IX. Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, Qendra Tregtare TEG, Dyqani ALDO TEG
X. Tirane Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Myslym Shyri, Pallati nr.54, Shkalla 1, Ap.2
XI. Tirane Kashar Lagjja 2, Autostrada TiraneDurres, Km.6, Njesia tregtare brenda Qendres Tregtare Univers (QTU), Dyqani Parfois
XII. Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, Km 3, Magazina TEG, regjistruar ne zonen kadastrale 2529, me Nr.pasurie 863/4-G 1.
XIII. Tirane Rruga Myslym Shyri, Pallati Nr.54, Kati 1, Okaidi
XIV. Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, njesi tregtare brenda Qendres Tregtare Tirana East Gate, Dyqani Prenatal, Kati 1 Tirane Farke LUNDER Geox TEG, Rruga Nacionale TiraneElbasan, Qendra Tregtare TEG
XV. Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, Qendra Tregtare Univers, Dyqani ALDO QTU
XVI. Tirane Farke LUNDER Okaidi Teg, Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, Qendra Tregtare Teg
XVII. Tirane Kashar Autostrada Tirane- Durres, Km 6, Magazina QTU, Zona Kadastrale nr. 2679.
XVIII. Tirane Farke LUNDER Springfield Teg, Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, Qendra Tregtare Teg
XIX. Tirane Farke LUNDER Mango Teg, Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, Qendra Tregtare Teg
XX. Tirane Farke LUNDER Carpisa , Rruga Nacionale TiraneElbasan, Qendra Tregtare Teg
XXI. Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane-Elbasan, njesi tregtare brenda Qendres Tregtare Tirana East Gate, Dyqani Parfois, Kati 0
XXII. Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, Km.6, Qendra Tregtare Univers, Dyqani Mango.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 02.12.2005
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 07.12.2005
Kontratë Shitje Kuotash datë 26.05.2009
Marrëveshje Shitje Kuotash datë 22.10.2010
Vendim i Asamblesë së Zakonshme, Zmadhim Kapitali datë 05.12.2008
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 17.11.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 18.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 221 996 981,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 026 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 30 825 002,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 644 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 51 777 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 28 353 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 872 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -39 751 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -16 080 289,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 857 928,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 560 377,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 302 538,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 4 886 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 3 995 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 3 773 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:874 657 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:697 569 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:813 655 924,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:853 817 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 155 491 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 075 285 161,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:996 336 729,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 813 707 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 519 865 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 384 027 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 249 323 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 279 180 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 255 455 991,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 131 376 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 123 813 374,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli