Skip to content

MEGA STORE ( ish "MEDICAMENTA I")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-17 11:28:09
JSON

NIPT: K61524007C
Administrator: Dolenc Shtëpani
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice e pakice te barnave, prodhimeve sanitare dhe parasanitare, artikuj te higjenes personale, kozmetikes, makineri, pjese kembimi, veprimtari shendetsore, pjesmarrje ne shoqeri te tjera veprimtari te ndrysme ekonomike dhe financiare etj. Hapje klinike mjeksore, import medikamente per perdorim te brendshem te kesaj klinike. Material e pajisje higjeno sanitare. Materiale, aksesore, pajisje, aparatura kondicionimi, aspirimi dhe sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe materiale te tjera te ngjashme. Materiale , aksesore, pajisje, aparatura dhe punime elektrike, mekanike. hidraulike e ndertimi. Materiale , aksesore , pajisje, aparatura elektro-penumatike, sherbimet e mirembajtjet perkatese. Materiale , aksesore. pajisje aparatura saldimi, punime saldimi te ndryshme. Vegla pune, pajisje e aparatura pune te ndryshme. Materiale , aksesore,pajisje, aparatura per oficine mekanike, per servise automjetesh, per gomisteri, sherbimet e punimet perkatese si edhe te ngjashme. Materiale , orendi e pajisje Zyre, sherbimet e punimet perkatese dhe te tjera te ngjashme. Shtypshkrime , fotokopjime dhe materiale te tjera te ngjashme. Materiale . aksesore, pajisje aparatura elektronike e kompjuterike dhe sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe materiale te tjera te ngjashme. Materiale , aksesore, pajisje, aparatura per sistemet e kamerave dhe sherbimet e mirembajtjet perkatese dhe materiale te tjera te ngjashme. Materiale lubrifikante si vajra graso, antifrize etj.. dhe punime e materiale te tjera te ngjashme. Materiale higjeno - sanitare , pajisje, materiale te ngjashme , sherbime e mirembajtjet perkatese si dhe te ngjashme. Materiale te buta, sherbime e materiale te ngjashme. Materiale dezefektim, deratizim etj.. aksesore , sherbime, dhe materiale te ngjashme. Materiale mobilerie, pajisje, aparatura , sherbime mirembajtje perkatese dhe materiale te tjera ngjashme. Import - eksport te gjitha llojeve te mjeteve te renda ose jo, bujqesore si dhe te ngjashme te transportit rrugore dhe bujqesore, materiale te pjeseve te kembimit te llojeve te ndryshme te mjeteve te renda ose jo bujqesore te te gjitha llojeve, aksesore te ngjashem, sherbime dhe furnizime vendosje per pjese kembimi te te gjitha llojeve te mjeteve te transportit rrugore, b'ijqesore si dhe te gjitha materialeve te ngjashme te mjeteve te transportit.
Emërtime të tjera Tregtare: MEGA STORE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/09/2004
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Lagjia Katund i Ri, Njesia Administrative Kashar, Rr "Sadik Stavileci", Godina Nr.16

Adresa:
Tirane, Kashar, KATUNDI I RI, Godine 1 kateshe,Katund i ri,Kashar prane Poseidonit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.12.2021
Statuti i Shoqerise
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 30.08.2014
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 18.01.2016
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 08.07.2016
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 22.08.2017
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 12.08.2018
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 20.05.2019
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 25.09.2020
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 02.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyrat Financiare viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 26 051 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 26 843 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 40 225 478,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 22 981 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 38 157 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 107 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 349 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 24 060 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 865 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 116 403,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 319 604,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:378 348 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:340 389 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:467 415 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:330 827 821,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:262 233 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:222 988 573,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 159 844 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 212 881 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 399 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 512 688,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 82 305 395,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani