Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ilir Shehu
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

M E D I C A M E N T A

K41420001V
(Import, eksport i barnave , tregtimi me shumice /pakice i barnave , shtesave ushqimore, materialeve mjeksore dhe elektromedikale , produkteve sanitare, artikujve te higjenes personale, kozmetikes, makinerive)

Tiranë 65963500 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MEGA STORE (ish "MEDICAMENTA I")

K61524007C
(Tregtim me shumice e pakice te barnave, shtesave ushqimore, materialeve mjeksore dhe elektromedikale ,prodhimeve sanitare dhe parasanitare, artikuj te higjenes personale, kozmetikes, makineri, pjese kembimi,)

Tiranë 23107600 ALL

UniPharma

L72217059N
(Tregtim, shitje me shumice dhe pakice i produkteve farmaceutike dhe kozmetike, etj. Distribucion, promocion, reklamim, agjent shitje dhe distribucioni per produkte farmaceutike, kozmetike etj. Celja, adminis)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni