Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ilir Shehu
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

M E D I C A M E N T A

K41420001V
(Tregti shumice pakice e barnave, produkteve sanitare, artikujve te higjenes personale, kozmetikes, makinerive sanitare pjeseve te kembimit dhe materialeve te konsumit si dhe import medikamentesh dhe produktesh.)

Tiranë 65963500 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MEGA STORE ( ish "MEDICAMENTA I")

K61524007C
(Tregtim me shumice e pakice te barnave, prodhimeve sanitare dhe parasanitare, artikuj te higjenes personale, kozmetikes, makineri, pjese kembimi, veprimtari shendetsore, pjesmarrje ne shoqeri te tjera veprimtar)

Tirane 23107600 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni