Skip to content

QYLNET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON

NIPT: K62405012L
Administrator: Vladimir Kokëdhima
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime te nderlidhjes ne internet, e-mail, ëeb hosting etj, te abonenteve te ndryshem: videokonferenca, mesim ne distance, radiokomunikim, ndertim dhe operim rrjetesh me fibra optike, xDSL,kabllor/koaksial etj. Studimin, projektimin dhe sipermarrjen ne fushen e komunikacionit, programimit dhe informatizimit; zhvillim te teknologjive te informacionit, projektim dhe ekzekutim te rrjeteve dhe minirrjeteve, zhvillim te testeve publicitet etj.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 26.10.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ermal Bajraktari, Gentiana Jorgji, Artur Berbati;
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 23.11.2011 është vendosur masa e sekuestros konservative ndaj kuotave që zotëron debitori Koço Theodhori Kokëdhima në shoqërinë “QYLNET” sha, me NUIS( NIPT)- numri unik i identifikimit të subjektit K62405012L, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar; 11.06.2012 është hequr masa e sekuestros konservative ndaj kuotave të ortakut Koco Kokëdhima; 20.08.2012 është urdhëruar vendosja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave qe zoteron debitori Koço Theodhor Kokedhima, I dtl.21.04.1959, ne shoqerine "QYLNET” sha, me NUIS (NIPT) K62405012L dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve, duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota; 05.06.2013 është urdhëruar heqja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave që zotëron ortaku Koco Kokëdhima;
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, DESH.4 SHKURTIT SKY TOëER 11/1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare