Skip to content

"Ujesjelles - Kanalizime" Sh.a. Divjakë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-27 14:33:33
JSON

NIPT: K63731401A
Administrator: Ylli Stambolliu
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatoreve. Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, liçensat sipas legjislacionit në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: UJESJELLESI DIVJAKE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18.06.2013
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 355 095 000,00
Numri i pjesëve: 355 095
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 1 Femër/ 2 Meshkuj
Anëtarë Bordi: Ylli Stambolliu; Klevisa Rrudha; Dorjan Spaho (kryetar)
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Ne date 22.02.2021: Ne baze te shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, u be saktesimi i pronesise se shoqerise nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Divjakë

Faqja Web:
https://www.shuk.al/divjake

Akte. Tjetërsim Kapitali: Krijimi i Shoqerise Ujesjelles Divjake
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 25.09.2021
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -5 143 063,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -7 559 113,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 110 984,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -826 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -5 794 237,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 056 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 204 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 14 920 384,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 18 131 075,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 14 774 091,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B