Skip to content

Ujesjelles Kanalizime Orikum sh.a (Ish-Ujesjelles Orikum Sh.a)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-06 09:37:54
JSON

NIPT: K67327201K
Administrator: Mynyr Hodo
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës.
Emërtime të tjera Tregtare: Ujesjelles Orikum Sha
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27.11.2006
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 385 215,00
Numri i pjesëve: 30 385
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Roland Ibrushi; Rudina Lazemetaj; Nadire Çenga
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 01.Në datë 22.12.2017: Në bazë të Vendimit Nr. 45, datë 09.08.2016, është miratuar Projekt-Marrëveshja, datë 01.08.2016 "Për riorganizimin nëpërmjet bashkimit (përthithjes) të "Ujesjelles Sh.A Novosele" dhe "Ujesjelles Kanalizime" Sh.A Orikum me shoqërinë "Ujesjelles Kanalizime" Sh.a Vlorë”. Arsyeja e bashkimit: Shoqëritë kanë të njëjtin aksionar dhe objekt veprimtarie të ngjashëm.
02.Në datë 23.01.2018: Në bazë të Vendimit Nr.03 datë është miratuar Marrëveshja e bashkimit me përthithje të shoqërive "Ujesjelles Novosele" dhe "Ujesjelles Kanalizime" Sh.A Orikum me shoqërinë përthithëse "Ujesjelles Kanalizime" Sh. A Vlorë. Si rezultat i përfundimit të bashkimit me përthithje është miratuar prishja pa likuidim e shoqërisë “Ujesjelles Kanalizime” Sh.a Orikum dhe kalimi i statusit të shoqërisë, nga “Aktiv” në “Ç'rregjistruar pa likuidim”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Orikum; Pranë Bashkisë Orikum.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Cregjistrimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 06.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 647 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 642 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 560 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 813 193,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 111 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 751 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 606 712,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -3 360 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -482 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 130 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:14 508 175,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 14 657 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 20 141 929,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 17 666 745,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 13 735 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 13 512 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 9 011 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 10 940 315,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B