Skip to content

GLOBAL INVEST (ish GLOBAL CONSTRUCTION) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-12 14:53:48
JSON

NIPT: K71308006B
Administrator: Dionis Teqja
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ndertimi duke perfshire ndertime civile dhe industriale dhe industriale, vepra publike, qendra biznesi dhe banimi, rruge, autostrada, urra si dhe çdo lloj konstruksioni inxhinierik sipas licenses teknike perkatese me te cilen do te pajiset shoqeria. Import-Eksport dhe shitje me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit, materialeve elektrike etj. Mirembajtje dhe instalime ne fushen elektromekanike dhe te telekomunikacionit. Verifikim i instrumenteve mates ligjerisht te kontrolluar. a.Shitja/Blerja/ Dhënia me qira e hapësirave dhe Pasurive te paluajtshme; b.Prodhimi dhe tregëtimi i energjive të rinovueshme , fotovoltaike , ere dhe hidrike.
Emërtime të tjera Tregtare: GLOBAL INVEST
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13/09/2006
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 27 000 000,00
Numri i pjesëve: 27 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HIDRO POWER PEQIN, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me 01.12.2011, me NIPT L12414016P, me seli qendrore ne Tiranë, Kashar, Yrshek, Godinë 2 katëshe pranë Megatek dhe me përfaqësues ligjor Dionis Teqja. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Bledar Teqja; Endri Xhori; Arjola Kumbara
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Yrshek, Autostrada Tirane - Durres Km. 5-te, Objekt ne Zonen Kadastrale 2119 me Pasuri Nr. 210/3/5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 09.05.2007
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme date 17.06.2009
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme date 05.06.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -28 023 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -10 857 317,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -13 081 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -8 599 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 105 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -7 271 315,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 395 124,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 24 606 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -8 777 195,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -24 335 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -524 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 3 280 566,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 860 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 325 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:60 231 642,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:186 551 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:392 565 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:37 919 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 143 473 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 198 612 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 32 819 171,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 65 865 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 70 913 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 73 140 420,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani