Skip to content

UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP SH.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-08 10:19:01
JSON

NIPT: K71319003J
Administrator: Alfred Gjata (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Hapja e shkollave te arsimit Fillor,9 vjeçar, i Mesem , Universitar dhe Pasuniversitar. Hapja e kopshteve dhe trajnimi me programe mesimore,parashkollore per femijet. Hapja e Kurseve te ndryshme te kualifikimit me afat te shkurter dhe te gjate. Shkolle e arsimit te mesem Faik Konica.
Emërtime të tjera Tregtare: UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/12/2005
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 24 000 000,00
Numri i pjesëve: 24 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ea Gjata; Eftim Dodona; Petrin Dodona
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: IX.1.A - Arsim parauniversitar
Çështje Ligjore: I. Me date 10.10.2018, me vendim te asamblese se aksionereve, u vendos : Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga : "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 26.10.2018, me vendim te asamblese se aksionereve, u vendos : Likuidim i Shoqërisë. Statusi i Shoqerise kalon nga : "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

III. Me date 05.08.2019, me vendim te asamblese se aksionereve, u vendos : Cregjistrimi i Shoqërisë. Statusi i Shoqerise kalon nga : "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Besim Imami, Nr.50

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Aksionesh date 23.11.2006
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 24.06.2013
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Likuidim Shoqerie date 26.10.2018
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Cregjistrim Shoqerie date 05.08.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -6 737 959,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 061 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 743 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 29 583 090,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 34 757 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 96 646 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 580 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 910 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:102 380 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:101 531 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:99 358 916,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 93 209 737,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 152 124 152,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Baja